Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.06.2024 KİTAP : Ekim - 2004

Atatürk-Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız

Hüseyin Adıgüzel - - 

Neriman Nerimanov’u, ülkemizde hemen hemen hiç kimse tanımaz. Tanıyanlar ise onun sadece bir komünist olduğunu bilirler. Ha, bir de ilgi duyanlar onun Azerbaycan’ın ilk komünist devlet başkanı olduğunu... Ama, Nerimanov’un şuurlu bir Türk olduğunu, Türk Dünyası’nın birliği ve dirliği için mücadele ettiğini bilmezler. Hele Türk Kurtuluş Savaşı’na, o ölüm-kalım günlerine verdiği desteği hiç bilmezler. Araştırmacı yazar Hüseyin Adıgüzel, uzun araştırmalardan sonra N. Nerimanov’un Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile kurduğu kardeşlik ilişkilerini ve Kurtuluş Savaşı’na verdiği desteği, yardımı belgeleriyle ortaya koyan bir eser yayınladı. İleri yayınlarından çıkan “Atatürk- Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız” adlı kitap, tarihimizin bizlerden gizlenmiş bir bölümüne ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda bizlere yıllardır “Rus yardımı olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazdı.” şeklinde uydurulan bir masala da son veriyor. Sovyetler Birliği’nden Kurtuluş Savaşı sırasında yardım alınmıştır. Ama bu yardım o birliğin içinde yer alan kardeş Azerbaycan Türkleri’nden alınmıştır, Ruslar’dan değil. Yakın tarihimize ışık tutan kitabı, bütün dostlarımıza ve ülküdaşlarımıza tavsiye ediyoruz. İsteme Adresi : İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak Fescioğlu Apt. No:7/5 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212. 292 73 00


Şeytanla Ekmek Bölüşmek

Prof. Dr. Ai Osman Özcan - Ufuk Ötesi Yayınları 

Gazetemizin Yayın Danışmanı ve Yazarı olan Prof. Dr. Ali Osman Özcan’ın Ufuk Ötesi Yayınları’ndan üçüncü kitabı da okuyucularıyla buluştu. Kitabın adı son derece ilgi çekici, “Şeytanla Ekmek Bölüşmek”. Şeytanla nasıl ekmek bölüşülür (!) demeyin, önce kitabı okuyun sonra karar verin. Yazarımız bütün kitaplarında olduğu gibi bu kitabında da beyin fırtınaları estiriyor ve okuyucu kitaba âdeta tutkal gibi yapıştırıyor. “Yazma konusuyla ilham kaynağından su içmeyi özleyenler, hayaletlerle boğuşmak zorunda kalıyor. Düşünce titreşimlerinin gönderdiği sırrı yakalamaktan aciz akıllar, düşüncenin ölüm fermanını imzaladıklarından habersiz. Şeytan taşlamaktan kendi işimize bakamayacaksak, ‘yeter artık!..’ diyemeyeceksek, yerde sürünmekten gurur duyacaksak, gelecek kuşaklara olan borcumuzu unutacaksak, kıyamet kopsun daha iyi... Derin ceplilerin kurduğu demokraside cebi delik olanların hak ve hürriyetine kim saygı gösterir? Paranın bilim, teknoloji, sanat, kültür ve siyaset dediği çıkar ortaklığını görecek göz, duyacak kulaklarımız yok mu? Parayla alınıp satılan hukukla adalet dağıtmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Bönleşmiş bakışlara ve yaklaşımlarla ufkumuzdaki sisler içinde doğru yolda olduğumuza inanmak yeterli midir? Bilgisiz aklın çaresizliğini üstümüzden atma işini yapacak gücümüz yok mu?.. Şimdiki zamanda geçmişin ve geleceğin gizlendiğini neden ayırt edemiyoruz?..” Yayınevi: Ufuk Ötesi Yayınları Adres: Hocapaşa Mah. İbn-i Kemal Cad. Nu:17/3 Sirkeci-İstanbul Tel: (0212) 511 88 28 - 511 72 09 - 520 71 35 Faks: (0212) 511 72 16


Avşar Türkmenleri Kitabı

Adnan Menderes Kaya - Geçit Yayınları 

Değerli dostumuz tarihçi Adnan Menderes KAYA’nın uzun bir emek ürünü olarak hazırladığı, AVŞAR TÜRKMENLERİ adlı tarih kitabı çıktı. Türk tarihinde İslamiyet öncesi ve sonrası rol oynayan en önemli Türkmen boyları Kınık, Kayı ve Avşar boyudur. 3 boy da kurdukları devletlerle Türk ismini çok büyük bir boy olması ve tarihi rolleriyle çok önemlidir. Son Türk bütün dünyaya kabul ettirmişlerdir. Avşar Türkmenleri de İslamiyet öncesi ve sonrasında son Türk cihangiri ise Nadir Şah Afşar’dır. 15 yıllık bir emeğin ürünü olan kitap, Avşarların tarihi konusunda bu zamana kadar yazılan en kapsamlı ve bilimsel bir eser durumundadır. Doktora tezi olabilecek olan kitap, Haziran 2004’te Dadaloğlu Derneği yayınları olarak basılmış ve bütün gelirleri yazarı tarafından Derneğe bağışlanmıştır. Kitabın oluşma fikri 1989 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Tezi olarak Avşarlar ve Avşar Düğünü Belgeseli isimli konuyu almamla başlar. Aynı esnalarda Zekeriya ÇALIŞKAN (İnönü Ünv. Yard. Doç.) Sarız Avşarları ile ilgili yüksek lisans tezi de hazırlıyordu ve karşılıklı yardımlaşıyorduk. Bu arada bana en çok yardım eden kişi olan Adnan M. KAYA ile çok kaynak aramış ve bulmuştuk. Buldukça da Avşar Boyunun tarihi, kültür, folkloru ile ne kadar geniş bir alanda olduğunu görmüştük. Yazılan eserlerin bazılarının tutarsız olduğu yanında çok dağınıklık arzettiğini ve derli toplu bir kaynağın olmadığını gözlemlemiştik. Zaten tez konusu olarak Avşarları almam da o sebeptendi. Adnan ilahiyat ve tarih okuyan birisi olarak eski kaynaklara iniyordu ve bunları değerlendiriyordu. Neticede uzun bir çabanın ürünü olan kitap, bilim camiasında yerini aldı. Adının Avşar Türkmenleri olmasını da izah etmek gerek. Anadolu da Avşarlar ve Türkmenlerin akraba oldukları inancı her zaman vardır. Rahmetli Prof. Dr. Faruk SÜMER Hoca, bana sırf Avşar olarak değil boy adının yanına Türkmen’i de eklememizi, Avşar Türkmeni, Kayı Türkmeni, Yazır Türkmeni gibi kullanmamız gerektiğini, ileriki zamanlarda, Türkmen olan Kürtlerin, Türkmenliklerini unutması gibi çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etmişti. (Memduh YAĞMUR, Faruk SÜMER’in Gözüyle Avşarlar, Türk Dünyası Tarih Dergisi Kasım 1996) . Bundan dolayı biz ve çevremiz her zaman Türkmenliğimizi de belirtmemiz gerektiğini ifade ettik. Kitabın I. Bölümü Oğuz Türkleri. Bu kısımda Oğuz Adı, Oğuzların tarihi, Oğuz-Türkmen ilişkisi, Boylar ve Anadolu’da yerleşim konuları incelenmiştir. II. Bölüm ise Avşar adı, mânası, Ongunu, damgası, protokol yeri, Eski kaynaklarda Avşarlar, İslami Dönemde Kurdukları Devletler, Beylikler ve Hanedanlar, Musul Atabeyleri, Şumla Devleti, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Denizli Bölgesi, Kuzey Suriye, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Sevindik Han ve Avşar Beyliği, İran Afşarları, Nadir Şah, Karabağ Hanlığı başlıkları altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. III. Bölüm de Osmanlılar Zamanında Avşar Türkmenleri incelenmiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, gelişmesi, bu zamanlarda Avşarların tabi oldukları Türkmen toplulukları, Osmanlı İskân Siyaseti ve 1865 Avşarların İskânı konuları ele alınmıştır. IV. Bölümde ise Avşar Oymaklarının Tasnifi yapılmıştır. V. Bölümde de Kürtleşen Avşar Obaları, Avşarlarda Alevîlik ve Bektaşîlik konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Konu ilgi çekici ve farklı bir konu olup, Kürt denilen aşiretlerin çoğunun Türkmen olduğunu belgelemesi açısından önemlidir. VI. Bölüm Türkiye dışında yaşayan Avşar Türkmenlerine ayrılmıştır. Kıbrıs, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Çerkez Cumhuriyetleri, Afganistan ve Balkanlarda yaşayan Avşarlar incelenmiştir. Eklerde ise tapu örnekleri bazı tarihi belgelere yer verilmiştir. Fakat ilk defa kamuoyuna sunulan bir ek ilgin çekicidir. Kayseri Tomarza Dadaloğlu’ndan (Taf-Özlüce) rahmetli Beşir ÖNDER’in arşivinde aldığımız Avşar Önderbeyleri’nin arması orijinalitesi bakımından alanında ses getirecektir. Armada bir erkek ve kadın karşılarında ise bir at ve BOZKURT, ellerinde dünya, kaf dağları ve Zümrüdüanka kuşu bulunmaktadır. Gazeteci yazar Kemal ÇAPRAZ ağabeyin BOZKURT çalışmasında ilk defa bizden gördüğünü, çok orijinal bulduğunu ve kaynağı ile detaylı bilgiler istediğini de belirteyim. Geçit Yayınları tarafından basılan kitabı isteme adresi: Dadaloğlu Derneği, Sivas Cad. Belediye Blokları Papatya Apt. Nu:4 KAYSERİ Tel: 0352.2220571


Hasretin Adı Kerkük

Prof. Dr. Suphi Saatçi - Ötüken Yayınları 

Kan keser sabahlar. Darağaçlarında sallandırılan körpe kuzular. Hürriyet yolunda, toprak uğrunda kendini meş’ale yapanlar. Feryat, feryat göklere ağan hoyratlar, yürek paralayan feryatlar. Çiğrenen insan hakları. Iraklı Türkmen’in çektiği çileler. Akıl almaz işkenceler. Göz yaşlarından ıslanan sayfalar. 25 yıl doğduğu topraklara karşı hasretle kavrulan Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin Kerkük’le kucaklaşmasının hikayesinin bir bölümü Ufuk Ötesi Gazetemizde yayınlanmıştı. İşte bu hasret ve duygu yüklü gezi notlarından, Kerkük’te, Erbil’de, Tuzhurmatı’da, Musul ve Telafer’de yaşayan Türkmenlerin çile dolu hayatları kitaplaştı. Bin yıldan beri Türkmenlerin vatan edindikleri toprakların yakın fotoğrafları.. Doyulmayan üslûpta kaleme alınan eserdee, Türkmenler hakkında birinci elden bilgiler sunuluyor. Bir solukta okunan Irak Türkmenlerinin gerçek durumları. Ötüken Yayınlarından çıkan kitaba şu telefondan ulaşabilirsiniz: 0-212- 251 03 50


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002