Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Aralık - 2002

Giresun Tarihi Yazıları

Ayhan Yüksel - KİTABEVİ; 0212 512 43 28  

Kendisini Giresun'a adamış bir araştırmacı Ayhan Yüksel'in kaleminde bir eser. Kitabevi Yayınları arasında yeri alan Giresun Tarihi Yazıları, son dönemde Karadeniz bölgesi üzerinde oynanmak istenen oyunların tarihi köklerini belgeleriyle ortaya koyuyor. Giresun ve çevresi konusunda önemli bir kaynak olan bu çalışma dünden bugüne bölgenin sosyal, ekonomik ve siyasi durumunu da gözler önüne seriyor. Giresunu bir yurt olmaktan öte, toprağı, iklimi, bitki örtüsü, denizi ve insanıyla birlikte tanıyan Ayhan Yüksel'in bu eserini, Türk insanına diz çökertmek isteyenlere karşı direnen her kesimden her insanın okuması gerekir. KİTABEVİ; 0212 512 43 28


Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi

Ahmet Özdemir - Toker Yayınları 

Toker Yayınları, Türk edebiyatına ölümsüz eserler sunmaya devam ediyor. 100 Büyük Edip, 100 Büyük Şair serisinin 61'nci kitabı Araştırmacı Gazeteci Yazar Ahmet Özdemir'den geldi. Özdemir, gelecek kuşaklara kalacı, yol gösterici ve kaynak bir eser bıraktı. 1300'lü yılların buhranlı Türk topraklarında, topluma yol gösteren bir Kanaat Önderi kimliği ile günümüze kadar ulaşan Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi, Türkistan'ın manevi hissiyatını Anadolu topraklarına getiren iki önemli şahsiyet. Ahmet Özdemir eserinde Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı eli, yüzlerce yıldır ruhumuzun derinliklerine nakşeden bu iki büyük alimin beyitlerini bir bayram armağanı olarak sunuyor bizlere. Her ana, baba, çocuklarına bu önemli eseri mutlaka okutmalı; Toker Yayınları; 0212 522 33 09


Diktatörler Yüzyılı

Arthur Conte'nin - Boğaçiçi Yayınları  

Mevtayı Nasıl bilirdiniz? Hepsi de Anadolu ağzıyla "Dürtünesi dedirten" cinsten. Boğaziçi Yayınları, Arthur Conte'nin insanlık tarihinde derin ama acılı izler bırakan diktatörlerin bilinmeyen yönlerini anlatan eserini okurlarına sundu. Gazeteci-yazar Ergun Göze'nin kendine has, bizlere özgü üslubuyla Türkçeye kazandırdığı eser Türk Dünyası'nda büyük acıların, katliamların, sürgünlerin kırgınların sorumlusu olarak bilinen Stalin, Lenin, Mao, Hitler gibi diktatörlerin hayat hikayelerini anlatıyor. Belgesel nitelikli yayıncılığın en güzel eserlerinden birini Türkçe'ye kazandıran Boğaçiçi Yayınları ve Ergun Göze'ye teşekkürler. Tel; 0212 520 70 76


Boşa Çiğnemedim Yalan Dünyayı

Mehmet Zeki Akdağ - Avcıol Yayınları 

Mehmet Zeki Akdağ, nisan pınarı gibi arı-duru ana diliyle kaleme aldığı şiirleriyle çıktı geldi yine karşımıza. Buram buram Anadolu kokan şiirlerinde kekiğin, alıcın, dağ eriğinin tadı var. Ana sevgisi, dostluğun, aşkın, insanın, evet evet, insanın sıcaklığı var. Dua gibi, ninni gibi, küçük bir çocuğun ilk mırıldandığı şarkı gibi içten seslenen bir şair Akdağ. Türk basınına büyük emek veren, şair kişiliğiyle edebiyatımızın zengileşmesinde önemli bir paya sahip olan Zeki Akdağ'ın bu kitabını şiir dostları mutlaka okumalı. Avcıol Yayınları; Tel; 0212 522 40 51


Edebiyatımızın güleryüzü

Mehmet Nuri Yardım - Çatı Kitapları  

Son zamanlarda çok gergin bir toplum olup çıktık. Gülmeyi, tebessüm etmeyi unuttuk adeta. Ufak bir şeye bile hemen sinirleniyor, kızıyoruz. Çabucak geriliyoruz. Halbuki hoşgörüyle yoğrulan bir medeniyetin çocuklarıydık. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Karagöz, Meddah, Evliya Çelebi, nüktedân şâir ve yazarlarımız, yüzyıllar boyu insanımızın daha neşeli olması için zekâlarını seferber ettiler. Mizahımız ustalar vasıtasıyla elden ele, dilden dile, gönülden gönüle akıp geldi. Zamanla duruldu, inceldi ve tefekkürümüzün bir aynası oldu. Mehmet Nuri Yardım'ın "Edebiyatımızın Güleryüzü" adlı eseri, Çatı Kitapları yayınları arasında çıktı. Türk edebiyatının nükteleriyle tanınan isimlerinden 11'inin kapakta yer aldığı kitapta, binlerce yazar, şair, kültür, sanat ve siyaset adamı arasında geçen 1041 nükte bulunuyor. Ön sözde "Mizahın İzahı" yapılıyor. Nükte, nekre, latife ve fıkra kavramları arasındaki nüansa değinen yazar, Türk mizahının tarihçesini ana hatlarıyla verirken, sonsuz ufuklara açılan geniş bir yola dalıyor.... Nasrettin Hoca...Şeyhî... Letâif kitapları... Nef'î... Eşref.... Abdülhak Hâmit... Ahmet Râsim... Hüseyin Rahmi... Süleyman Nazif... Mehmet Akif... Neyzen Tevfik... Yahya Kemal, İbnülemin... Refik Halit... Yusuf Ziya... Necip Fâzıl... İsmail Dümbüllü... Salâh Birsel... Osman Yüksel Serdengeçti... Kısa nükte ikrâmıyla başlanan kitapta, okuyucu Mevlâna ile selâmlanıyor... "Edebiyatımızın Güleryüzü"nde çok geniş bir bakış açısı ve ufukla hiçbir ayırıma ve kollamaya gidilmemiş. Son iki yüzyılın dönem olarak ağırlıklı yer aldığı kitapta, Kemal Tahir'den Hilmi Oflaz'a, Nihad Sâmi'den Mînâ Urgan'a, Mehmet Çınarlı'dan Cemal Süreya'ya, Sait Fâik'ten Tahir Kutsi'ye, Ulunay'dan Şükûfe Nihâl'e, Mahir İz'den Hasan Âli Yücel'e, Mükrimin Halil'den Nurullah Ataç'a, Ekrem Hakkı Ayverdi'den Vâlâ Nurettin'e, Peyami Safa'dan Nizamettin Nazif'e, Orhan Şâik'ten Fâzıl Hüsnü'ye, Vecdi Bürün'den Çetin Altan'a, Elif Nâci'den Celâl Sılay'a farklı sanat anlayışı ve dünya görüşü ile değişik inanışlara bağlı binlerce şâir, yazar, ressam, sanat ve siyaset adamı arasında geçen şakalaşmalar, takılmalar, iğnelemeler ve lâtifeler özlü bir şekilde sunuluyor. "Edebiyatımızın Güleryüzü" okuyucuya geçmişten keyifli anlar yaşatıyor. (Çatı Kitapları, Ankara Cd.No:46 Cağaloğlu/İstanbul Tel: 0 212 513 33 13)


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002