Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Mart - 2004

Kumdan Halat Yapmak

Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN - Yesevi Yayıncılık 0212-638 62 52  

Gazetemizin Yayın Danışmanı Prof. Dr. Ali Osman Özcan’ın “Kumdan Halat Yapmak” adlı eseri yayınlandı. Yesevi Yayıncılık tarafından basılan eserde bazı toplumsal yaralarımıza değinmekle kalınmıyor aynı zamanda çözüm yolları da öneriyor. Kitaptaki her harf, kelime, cümle ve paragrafların benim düşünce dünyam ile ilgisi vardır. Farklı zamanlarda, farklı ruh halleri içinde gözümün önünden geçen düşünce sellerinden yakalayıp yazabildiklerimle bu kitap oluşmuştur. Diyen Ali Osman ÖZCAN yazdıklarıyla Toplumsal akıl, bilinç ve zihniyetleri eleştirmekte ve farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Hoca Ahmed Yesevi’den Hacı Bektaş Veliye Ulaşan Miras, İşin Sırrını Öğrenmek, İnanmak İçin Bahane Aramak, Tanımda Mecaz Aramak, Görmeyi Yeniden Öğrenmek, başlıkları altındaki yazılar eğitici-öğretici yönleriyle ön plana çıkıyor. Yazar Türkçe’nin bütün inceliklerine hakim olduğunu, dilin bütün olanaklarını çok iyi kullandığı bu eseriyle göstermiş olmaktadır. İrtibat telefonu: Yesevi Yayıncılık 0212-638 62 52


Hunlar

Lev Nikolayeviç Gumilev - Selenge 

Gumilev Hunlar, Eski Türkler ve Muhayyel Hükümdarlığın İzinde isimli üç eserini “bozkır üçlemesi” olarak adlandırır. Hunlar ilkin 1960’da yayımlanmıştır. Gumilev, eserin başında Hunlarla ilgili ilk eserin Fransada Deguignes’in 1756-58’de neşrettiği eser olduğunu yazar. Ondan sonra yine bir Fransız St. Martin Hunlarla ilgili eserini 1849’da yayınlar. Geriliğimizi şuradan anlayalım ki, biz iki yüz elli sene sonra bile Hunlar hakkında doğru dürüst bir eser ortaya koyamadık (Kısmen rahmetli Bahaeddin Ögelin ve Nejat Diyarbekirlini yazıları hariç). Yine Fransızlardan Chavannes, Pelliot, Grousset Hunlar üzerinde çalışan öteki bilim adamlarıdır. Özetle Gumilev Hunlar eserinde ilk Hun yurdu, teşkilatı, tarihi, Çin ve “büyük bozkır” hakkında ilk elden ve son araştırmalara dayanan bilgiler vermektedir. Buradaki bilgilerden de faydalanarak Türk ilim adamları Hun tarihini, coğrafyasını, sanatını, dilini, teşkilatını ve sair yönlerini yeniden ele almak durumundadır. Bakalım bunu hangi Türk ne zaman yapacak?


Eski Türkler

Lev Nikolayeviç Gumilev - Selenge 

Eski Türklerin elimizdeki baskısı kitabın dördüncü baskısıdır. Gumilevun bu eseri azerbaycanda kadim türkler adıyla neşredilmişti (Kadim Türkler, çev. Vilayet Kuliyev-Veli Habiboğlu, Bakü 1993). Gumilev bu eserinde Göktürk ve Uygur dönemlerini anlatmıştır. Hun devrinden farklı olarak Göktürk ve Uygur döneminde Türkçe yazılı kaynakların olması bu devirlerle ilgili bilgilerimizi ve tarih yazmamızı kolaylaştırmaktadır. Son zamanlarda TTK’dan çıkan Ahmet Taşağılın Göktürkler isimli iki ciltlik eseri Göktürk dönemi için önemli bir kaynak eser olduğu gibi iki yüz elli yıllık gecikmemizi de bir ölçüde telafi etmektedir.


Muhayyel Hükümdarlığın izinde

Lev Nikolayeviç Gumilev - Selenge 

Gumilev “bozkır serisi”nin üçüncü eserinde Türk ve Moğolların din, etnoğrafya meselelerini ele alır. Bilhassa Moğolların ortaya çıkışları, Macaristan, Rusya, Suriye, Mısıra taarruzları ve Moğol “Gizli Tarih”inin problemleri irdelenir. Sonuç itibariyle Gumilevin eserleri her Türk aydını için muhakkak okunması gereken eserlerdir. Bu eserler Moğolistan, Türkistan ve Sibiryadaki Türk tarihinin yenden yazılmasına büyük katkı yapacak eserlerdir. D. Ahsen Batur bu kitapları akıcı bir üslup ve zengin bir dille çevirmek ve neşretmekle tarihimize ve kültürümüze büyük hizmet yapmıştır. Kitaplarda dizin olması da ayrıca kaydedilmesi gereken müsbet bir durumdur. Kitapları bütün okuyucularımıza tavsiye ederken, sayın D. Ahsen Baturu tebrik ederiz.


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002