Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Mayıs - 2004

Ziya Osman Saba sevgisi

Mehmet Nuri Yardım - Nesil Yayınları 

"Ziya Osman Saba sevgisi" Son yıllarda edebiyat dünyasının gündemine yerleşen ve geçen yıl eserleri yeniden basılan Ziya Osman Saba, aslında sınırlı bir çevrede çok sevilen ve adı saygıyla anılan bir şair ve yazar. "Sebil ve Güvercinler" şairi, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin özel, farklı ve önemli bir adı olmuştur. Zevkle okunan eserlere imza atan Ziya Osman, bilhassa mistik ve duygu yüklü şiirleriyle gönüllerde taht kurdu. O, şiir ve hikâyelerinde çocukluk döneminin hâtıralarını anlatırken ailesine bağlılığını, özellikle anne sevgisini en güzel metinlerle edebiyatımıza kazandırmış bir isim olarak da hatırlanıyor. Ölüme âşinâ bakışını hatta dost oluşunu bir 'Yunus bilgeliği'nde aramak gerekiyor. Ahiret inancını bir derviş edâsıyla zihinlerimize nakşeden bu munis ve mistik adam, tefekkür âşığı bir edebiyatçı olarak kültürümüzün özgün ve seçkin yerinde duruyor. Ziya Osman ile 30 yıldan beri gönül bağı bulunan, hakkında 1980'li yıllardan beri yazılar yazıp, mülâkatlar yapan ve toplantılar düzenleyen Mehmet Nuri Yardım'ın, daha önce Saba ile ilgili biyografi kitabı yayınlanmıştı. Yardım, "Ziya Osman Saba Sevgisi"nde, "Geçen Zaman" şairi hakkında bugüne kadar kaleme alınmış yüzlerce yazıyı araştırdı buldu ve bunları bir araya getirdi. Bugüne kadar yapılmamış geniş bir bibliyografyayı kitabın sonuna ekleyen Yardım, Saba'nın eserlerinden mini bir seçme yaparak, bu narin kalem sahibi ile okuyucuyu yüzyüze getirmeyi amaçlıyor. 78 edebiyatçının değerlendirmelerinden oluşan kitapta, Yaşar Nabi'den Cevdet Kudret'e, Necip Fazıl'dan İsmet Özel'e, Necatigil'den Hilmi Yavuz'a, Tanpınar'dan Mehmet Kaplan'a, Abdülhak Şinasi'den Cahit Sıtkı'ya, Ahmet Kabaklı'dan Doğan Hızlan'a pek çok ünlü kişinin Ziya Osman Saba'ya dâir duygu ve düşünceleri yer alıyor. İdeolojilerin tükendiği zamanlarda döne döne yeniden hatırlanan ve okunan Ziya Osman gibi sahici aydınlar, yakaladıkları ebedî temalarla ölümsüzlüğe ulaşmışlardır zaten. Eyüp'teki mezarı kaybolsa da bir çok gönlü mekân edinen sevgi adamı Ziya Osman Saba'yı, neredeyse bütün edebiyat çevrelerinin benimsemesinin ardındaki sır nedir? Bunu, onun içinden çıktığı toplumun manevî değerlerine gösterdiği saygıda ve asırlardan süzülüp günümüze ulaşan mistik anlayışa bağlılığında aramak gerekiyor. Türk edebiyatının ışıklı bir yüzünü yakından tanımak için bir yolculuğa çıkmak isteyenler, "Ziya Osman Saba Sevgisi"nde buluşuyor.


Akçaabat yazıları

Doç. Dr. Fethi Gedikli - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

Akçaabat Yazıları 1, Haz. Fethi GEDİKLİ, İstanbul 2004, 375 s. Son zamanlarda şehir tarihi çalışmalarında büyük bir artış gözlenmektedir. İnsanlar hayatlarını geçirdiği veya herhangi bir şekilde –doğum, göç, seyahat, vs.- bir münasebetlerinin bulunduğu yerler hakkında bilmek ve bildiklerini başkalarıyla paylaşmak istiyorlar. Bir dizi olarak ileride yenilerinin yayımlanması düşünülen Akçaabat Yazıları da böyle bir dürtüyle doğmuş bulunuyor. İstanbul Şirinevler’deki Akçaabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin teşvik ve himayesiyle, gazetemizin yazarı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Fethi Gedikli tarafından hazırlanan kitapta Trabzon’a bağlı büyük bir ilçe olan Akçaabat ve köyleri hakkında çeşitli yazılara yer verilmiştir. Kitapta iki yönlü bir amaç güdülmüştür: Biri muhtelif yönlerden Akçaabat ve köylerini kamuoyuna tanıtmak ve diğeri hem hemşehrileri, hem de vatandaşları böyle çalışmalara teşvik etmek için önlerine bir örnek koymak. Bu amaçlarla ve tamamen bilimsel ölçütlere uyularak hazırlanmış bulunan kitapta, Akçaabat’ın tarihi eserleri, önemli şahsiyetleri, Osmanlı mahkeme defterlerine dayanılarak tarihinin bazı cepheleri, dili-folkloru bir arada ilgililerine sunulmaktadır. Kitap tarih, dil-sözlük, folklor, sicill-i ahval, kitaplık, spor, zeyl ana bölümleri altında şu yazılardan oluşmaktadır: * Haşim KARPUZ- Akçaabat'ın Tarihi Eserlerine Toplu Bakış * İsmail KARA- Akçaabat Müftüsü’nün Meşrutiyet Risâlesi * Fethi GEDİKLİ- 1560-1566 Yıllarında Akçaabat ve Köylerinin Sosyal ve Hukuki Durumu * Kenan İNAN- Kadı Sicillerine Göre Akçaabat’ta Mülk Satışları (1648-1658) * Muhammed YAVRUOĞLU- Medeni Kanun’dan Önce Akçaabat’taki Vakıflar * Ali Naci FAZLIOĞLU- Hacı/fazlıoğlu Unvanının Kökeni * İsmail GEDİKLİ- Serdar Hoca * Ali Yaşar ZURNACI- Çamlıdere Köyünden Gelen Mektup * Yusuf GEDİKLİ- Trabzon-Akçaabat-Kuruçam Köyünde Ses Olayları * Fethi GEDİKLİ-Yusuf GEDİKLİ- Kuruçam Köyü Sözlüğü * Yusuf GEDİKLİ- Karayemiş * Fethi GEDİKLİ- “Dünyayı Haram Çekenlerin Meclisi”: Hıdırnebi Yaylası ve 1993 Derneği * Haydar GEDİKOĞLU- [Öz]Yaşamöyküsü * Fethi GEDİKLİ- Kitaplık *Güneri CİVAOĞLU- Akçaabat-Monaco *Aslan TEKİN- Savulun Akçaabat Sebatspor Geliyor! Ben de Sebatsporluyum! *Prof. Fahrettin KIRZIOĞLU- 1461 Trabzon Fethi Sırasında Fatih Sultan Mehmed’in Yaya Aştığı Bulgar Dağı neresidir? Akçaabat Yazıları I kitabının şehir tarihiyle, folklorla, mahalli sözlüklerle, hatta düşünce tarihi ile ilgilenen araştırmacılar için önemli bir kaynak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Haberleşme Adresi: Akçaabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fetih cd., No. 6/5 Şahin Han, Şirinevler/İstanbul. Tel. 0212 551 74 47 (saat. 12’den sonra)


Türke gözaltı

Erdoğan Aslıyüce - Yesevi Yayınları 

Erdoğan Aslıyüce, TÜRKE GÖZALTI, Yesevi y., İstanbul 2004, 140 s. Yesevi vakfının kurucusu ve başkanı olan, büyük bir aşkla ve şevkle çalışarak Küçük Ayasofya medresesini mezbelelikten kurtaran Erdoğan Aslıyücenin sohbet, mülakat, hatıra ve gezilerinden elde ettiği intibaları derleyip topladığı son kitabı Türke Gözaltı adını taşımaktadır. Aslıyüce, Fransız oryantalistlerinden Oliver Roy, F. Jeanne Besson’la Türk dünyası üzerine yaptığı sohbetleri kitabına aldığı gibi, Türkmenistanlı genç Mahtumkulu ve bir müddet Tunusta kalan M. Öcal Oğuz ile yaptığı sohbetleri de kitabına ilave etmiştir. Aslıyüce, ayrıca Arslan Küçükyıldızın Dağlık Altay özerk cumhuriyetinden Nadya Yuguşeva ile Muhsin Kadıoğlunun Mısırlı bilim adamı ve Türk dostu Muhammed Harb ile yaptığı mülakatları da kitabına alarak eserini zenginleştirmiştir. Kitabın sonundaki meraklısı için notlar bölümünde ise Basklar, Brötonlar, Korsikalılar hakkında faydalı bilgiler verilmiştir. Kitabın dizini de mevcuttur. Eserin en ilgi çekici bölümlerinden biri olan Muhammed Harb ile görüşmedir. Harb, Mısırda 1991’da Türkiyat Enstitüsünü kurmuş, bir bilim adamıdır. Harb, İngilizlerin Türkleri sömürgeci ve medeniyetsiz tanıttıklarını, Arap bilim adamlarının ve halkının da bu puropagandaya kandığını esefle bildiriyor. Ancak burada bir hususu da belirtmek lazım: Türkler Mısırda İngilizler tarafından düşman tanıtıldıysa, aynı İngilizler ve onların ortakları olan Yahudiler ve Amerikalılar da Türkiyede, Arapları Türklerin düşmanı olarak tanıtmışlardır. Bunun sebebini anlayacak kadar zekâ herkeste vardır. Makalede bu husus da belirtilseydi, pek isabetli olurdu. Netice itibariyle Aslıyücenin kitabı okunması gereken bir kitap.


Kertenkele Mantığı

Dr. Edibe Sözen - Birey Yayıncılık 

Kertenkele Mantığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Edibe Sözen’in “Kertenkele Mantığı” adlı yeni kitabı Birey Yayıncılık aracılığıyla okurlarıyla buluştu. “21. yüzyılın en bariz özelliği, bir soft güç olarak iletişimin, yine bir soft güç olan kültürün yerine geçmiş olmasıdır. Bir toplumun kültürü demek, o toplumun iletişim biçimi demektir” diyen Sözen, hep kendilerinin baskın olmasını isteyen, başka düşüncelere saygısı olmayan, insan gibi davranmayan ve hatta bu mantıkla kavgayı bile göze alan insanlara hitaben yazmış olduğu bu kitabında çok etkileyici ve değerli röportajlara da yer veriyor. Medya İletişimi, Kültürler arası İletişim, Avrupalı Türkler ve İletişim, Türk Medyası ve Siyaset konularından oluşun bu kitapta günümüzün sorunlarına da değiniliyor. “Kertenkele Mantığı” okurlarına birçok alanda yol göstermeye aday... Birey Yayıncılık Tel: (0212) 511 33 69


“Kınalı Kuzular” VCD’de

CD Tanıtım - Yapımı Moral Prodüksiyon  

ÇANAKKALE’NİN KINALI KUZULARI “Kınalı Kuzular” VCD’de Ülkenin her köyünden, her dağ başından kopup gelen ana kuzularının aslanlaştığı yerin adıdır Çanakkale... Yapımı Moral Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen “Çanakkale Zaferi / Kınalı Kuzular” isimli eser, kaset ve CD’den sonra VCD olarak hazırlandı. Prodüktörlüğünü Gültekin Alihocagil’in, yönetmenliğini Aytekin Yörük’ün yaptığı eser, iki yıl önce hazırlanan ve büyük ilgi gören “Kınalı Kuzular”ın kaset ve CD olarak devamı niteliğinde. Diyaloglu hikaye, anlatım, kaside ve şiir bölümlerinin bulunduğu eser, efekt ve içerik olarak da bir ilki gerçekleştiriyor. Çanakkale Zaferi’nin baştan sona dramatik bir kurguyla aktarıldığı eserde Dursun Ali Erzincanlı, Yavuz Bahadıroğlu, İhsan Atasoy, Sırrı Er, Tuğrul Tuna, İsmail Tongar ve Hayri Küçükdeniz seslendirmeleriyle esere imza attılar. Ayrıca Çanakkale Zaferi’nde yaşanan ve albüme ismini veren “Kınalı Hasan”ın hikayesinde anne repliklerini Ayşe Egesoy seslendirdi. Metinlerini Vehbi Vakkasoğlu ve Nur Yörük’ün yazdığı albümde 1. Dünya Savaşı’nın en önemli cephesinin hikayesini akıcı bir dille izlemek mümkün.


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002