Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Nisan - 2005

EURO-DOLAR SAVAŞI

Cengiz Özakıncı - Otopsi Yayınları 

ABD Emperyalizmini Çökertme Planı ve İşgallerin Perde Arkası ABD yönetiminin hem kendi kamuoyundan hem de dünya kamuoyundan “devlet sırrı” olarak gizlediği, ABD basınında sansürlenen ve Türk basınında tam olarak yer almayan gerçekler, Türkiye’de ilk kez Cengiz Özakıncı’nın -yayınlanır yayınlanmaz sakıncalı bulunarak savcılık soruşturmasına uğrayan- Euro-Dolar Savaşı kitabı, Türkiye’nin bor ve toryum madenleri yüzünden işgale uğrayabileceği görüşünü ortaya koyan kimi veriler sunmaktadır. Yenilemez, yıkılamaz, kendisiyle başa çıkılamaz olarak gösterilen ABD yayılımcılığının, petrol üreticisi İslâm ülkelerinin bir hamlesiyle çökertilebilecek en kırılgan noktasını gözler önüne sermektedir. Gözlerimizde çok büyük yer edinmiş olan ABD emperyalizminin zaaflarını ortaya koyan Cengiz Özakıncı’nın kitabı çok tartışılacağa benzemektedir. Otopsi Yayınları Tel: 0212 519 68 48


Toprağı Dinleyen Adam

Mehmet Koca - Nesil Yayınları 

Toprağı Dinleyen Adam, haber müdürümüz Mehmet Koca'nın tabiata dair hikâyelerinden oluşuyor. Bu hikâyeler günlük hayatın yoğun temposundan bıkanlara bir ilaç gibi gelebilir. Çünkü insanı bulunduğu ortamdan alıp, tabiatın içine götürüyor. Ağaçlar, kuşlar, kelebekler, kirpiler, uğur böcekleri, otlar, yapraklar, kulübeler, dağ evleri. En yakın dostunuz olacak, onlarla birlikte yaşayacak ve tabiatın yok edilmesine karşı birlikte mücadele vereceksiniz. Toprağı Dinleyen Adam adlı uzun hikâye, yaşlı bir adamın talan olmuş bir ormanı yeniden ihya etmeye çalışmasını anlatıyor. Onun duyguları, tabiatı yeniden canlandırma, toprağı yine yeşertme çabaları gözlerimizi yaşartacak boyutta. Diğer hikâyelerde de, belki farkına varamadığımız, üstünde pek düşünmediğimiz varlıkların yaşam mücadelesi anlatılıyor. Tabiatı unutmuş bizlere tabiatı hatırlatan, onu yeniden sevdiren ve sahip çıkmamız için bize güç veren bu hikâyeleri okuduktan sonra, eminiz ki sizler de dağlara, kırlara, ormanlara çıkmak arzusunu duyacaksınız. Mehmet Koca'yı hem usta işi hikâyelerinden, hem de tabiata verdiği bu önemden dolayı kutlamak hepimizin borcu. Nesil Yayınları arasında çıkan kitabı NT mağazaları ile Nesil yayınlarının satıldığı kitabevlerinde bulabilirsiz.


TÜRK MİTOLOJİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK

Cengiz Özakıncı - Yurt Kitap-Yayın 

Türk mitolojik dünyasının temelini Altay, Yakut yahut herhangi bir Türk topluluğunun dini-mitolojik görüşlerinde aramak pek doğru bir yaklaşım değildir. Türk mitolojik düzeneğinin yaratılması Türk birliğinin çağlarca geçmişiyle doğrudan bağlantılıdır. Türk halklarının dini-mitolojik görüş, algılayış ve düşüncelerinin temelinde Türk mitolojik dünya modelinin oluşumu bulunur. Türk mitolojisi, tarihî Türklüğün mitolojik görüş ve düşünce düzeninin toplamı olup, bir “Kök dil” çağında yaşayan “öntürk” dönemi akla gelmelidir. Simgeler ile gerçek bir düşünce düzeni olan söz konusu mitolojik görüşlerin bütünlük oluşturması, uygarlık bilincinin yaygın kanısına göre, “kök dil” zamanıyla bağlantılıdır. Öntürk döneminde şimdiki Türk dillerinin hiçbirisinin olamayacağı gerçeğinden hareketle, yalnızca ulu ve atalar Türkçesi olarak adlandırılabilecek en eski dönemin ortak Türkçesi Kök Türkçe var sayılmaktadır. İşleyen bir düzenek gibi Türk mitolojisi, bu en eski dönemin düşüncesini çağlar ötesinden günümüze taşımaktadır. Celal Beydili’nin titiz çalışmasıyla yazmış olduğu Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük kitaplığındaki yerini almayı beklemektir. Türk kültürüne ilgi duymamak imkânsızdır. Bu ilgiye somut değer katacak kitaplar arasına yeni bir kitap daha girdi. Yurt Kitap-Yayın’dan çıkan Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük kitapçınızda sizleri bekliyor.


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002