Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Haziran - 2005

Bir Şehidin Şiir Defteri

Nusret Seven - Ufuk Ötesi Yayınları 

1979 yılının karanlık döneminde işine giderken arkadan vurularak şehit edilen Nusret Seven’in hatırası yaşatılıyor. Bir grup seveni ve dava arkadaşı Nusret Seven’in şiirlerini toplayarak “Bir Şehidin Şiir Defteri” ismiyle yayınladı. Ahmet Baykan, Halit Can, Ayhan Dörtkol ve Kemal Çapraz’ın katkılarıyla yayınlanan şiir kitabı, bir dava adamının duygularını, inançlarını, hayata bakış açısını ve ülküsünü anlatıyor. Nusret Seven, kendini ve ülkücü gençliği, “Türk Genci” adlı şiirinde adeta resmetmiş, “Sonbahar”, “Sen” ve “Sonbaharda Ayrılsak” şiirlerinde ise vuslatı ile adeta bir hazan vaktinde randevulaşmış idi. Millet ve memleket sevdası uğruna toprağa düşmeyi göze alması ve şahadeti genç nesillere vasiyeti gibidir. Özellikle “Sular hazin hazin çağlıyor ana / Ele geniş olan dünya dar bana / Reziller dünyada susamış kana / Viran kal ki beni görmesin gözün” şiiriyle sanki şehit olacağını önceden sezmiş gibiydi.


Duygu Yarpaqları

Lale Meftune - Ufuk Ötesi Yayınları 

Ufuk Ötesi Yayınları kitap serisine bir yenisini daha ekledi. Azerbaycanlı şaire Lale Meftune’nin Duygu Yarpaqları isimli şiir kitabı Ufuk Ötesi Yayınları’ndan çıktı. Bakü’de doğan ve Azerbaycan’ın dünyaca ünlü şairleri Bahtiyar Vahapzade ve Süleyman Rüstem gibi ünlü isimlerden ilham alan Lale Memmedova, Azerbaycan’da katıldığı yarışmalarda çeşitli hediyelerle onurlandırılmış ve ayrıca “Meftune” lakabı verilmiştir. Aynı zamanda tiyatroya da gönül veren Lale Meftune, uzun zamandır ikinci vatanım dediği Türkiye’de yaşıyor ve Kafkaslar’ın Türkiye’deki sesi Radyo Baycan’da “Duygu Yaprakları” adlı program yapıyor. Lale Meftune’nin sevgi ve duygusal şiirleri yanında vatan hasretiyle yazdığı şiirler de dikkat çekiyor. “Şehid ganıyla sulandı torpaq, Çinar ağacında ağladı yarpaq, Buludlar dumanlı, göyler gemlidir, Ziyarete gelen gözler nemlidir, Yeter artıq anaların göz yaşı, İstemirik vaxtsız gelen baş daşı. Yasa boğdu bacıları, qardaşı, Bitsin daha, bu savaşın son yaşı” Dizeleriyle de şehitlerin arkasından gözyaşı dökmektedir. Kitap isteme adresi: Ufuk Ötesi Yayınları Hocapaşa Mahallesi, İbni Kemal Caddesi Nu: 17/3 Sirkeci-İSTANBUL Tel: (0212) 511 88 28


Edebî Portreler

Hakkı Süha Gezgin - Ötüken Neşriyat 

Rahmetli Hakkı Süha Gezgin, Tarık Buğra gibi bir yazarın, Alâeddin Yavaşça gibi bir müzikçinin hocasıdır. Öğrencileri arasında Sait Faik, Kenan Hulûsi, Ercüment Behzat vb. de vardır. Bu efsanevî edebiyat öğretmeninin adı, bir zamanlar Vakit gazetesiyle özdeşleşmekle kalmaz; horlandığı, kimsesiz bırakıldığı yıllarda Türk musikisi onun kaleminde ve kişiliğinde yaman bir savunucu bulur. Beşiktaş Akaretler Şair Nedim Sokağındaki ahşap evi, bir ilim ve irfan dergâhıdır. 101 kişinin portresinin yer aldığı eserde Abdülhak Hâmid’den Ahmed Rasim’e, Celâl Sahir’e, ‘Kin Şairi’ Emin Bülend Serdaroğlu’ya, Faruk Nafiz’e, Mehmed Akif’e, Muallim Naci’ye, Midhat Cemal’e, Namık Kemal’e, Nazım Hikmet’e, Sabahattin Ali’ye, Necip Fazıl’a, Ataç’tan Peyami Safa’ya, Süleyman Nazif’e, Dede Efendi’ye, Kanunî Âmâ Nazım’a, Hacı Arif Beğ’e, Neyzen Aziz ve Emin dedelere, Neyzen Tevfik’e, Tamburî Cemil Beğ’den Udî Nevres Beğ’e (Orhon), Zaharya’ya, Tatyos’a, Şevki Beğ’e, Rauf Yekta Beğ’e değişik kişileri bulmak mümkün. Üstad Hakkı Süha Gezgin bir ressam gibi çizmeye başladığı portreleri bir edib ve müzisyen olarak devam ettiriyor; hem de okunmalara doyulmayan bir üslûp ve inanılamaz güzellikle… Ayvazoğlu ve Ötüken Neşriyat, Hoca’nın yazılarını kütüphanelerin tozlu raflarından kurtarıp kitaplığımıza kazandırdıkları için kutlamalara lâyıktır. Ötüken 0212- 251 03 50 Meraklısına not: Bu hocaların hocası ile büyük dil bilginimiz Ord. Prof. Reşid Rahmeti Araf’ın kabirleri Zincirlikuyu’da 11’nci adada birbirine yakındır. Her iki değerimiz kabirdaştır, diyebiliriz.


Mir Möhsün Nevvab Karabaği

Güzel İsmayılkızı - - 

Sevil İrevanlı Azerbaycan’da Karabağ’ın Şuşa şehrinde 1883 yılında doğmuş Mir Möhsün Nevvab Türk medeniyet tarihinin en önemli şahıslarından biri olmuştur. M. M. Nevvab aynı zamanda güzel şiirler yazan şair, filozof, ressam, hattat ve astronom idi. Nevvab aynı zamanda ilmin çeşitli sahalarına dair 21 kitap yazmış bir divan şairidir. Gazel, kaside, rubai, muhammes şiirlerinden ibaret olan 111 ciltlik “Divan”, “Divani-Farsi”, “Divani-Türki”, “Tezkireyi-Nevvap” ve “Keşkül-Hekike” gibi 12 bin beytlik eserlerin müellifidir. “Divani-Farsi” elyazması 1897 yılında yazılmıştır. Divanda Nevvab İran şairi Üngayaya, Mahmut bey Karabağiye, Meşedi Eyüp Bakiye cevap karakterli mektuplar yazmıştır. “Divani-Türki” elyazması Nevvab’ın çok değerli eserlerinden biridir. Divanın girişinde Nevvab özü hakkında kısa malumat vermiş, divanda onun diğer şairlerle mektuplaşması, yazdığı lirik şiirler, gazeller öz eksini tapmıştır. Nevvab’ın vatanına, toprağına, tarihine ne kadar bağlı olduğunu onun “(1905-1906) yılında Ermeni- Müslüman davası” adlı eserinde görürüz. Bu eserin ismi Nevvab’ın “Divan-i Türki” eserinde verdiği eserlerin siyahısında “Kafkas Ermeni tayfası ile Müslümanların vuruş ve içtimaı tarihleri” adı ile verilmiştir. Eser tarihi araştıranlar için çok değerli bir kaynaktır. Son olarak Bakü Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Gözel İsmayılkızı’nın araştırmaları üzerine ortaya koyduğu bu bibliyografik kitabın, bütün Türk okur ve yazarları için aynı zamanda araştırmacılarımız için çok değerli ve faydalı olacağına inanıyoruz. Bu değerli bibliyografik esere büyük emek veren Güzel İsmayılkızı’na kutluyoruz.


Teyze ile Prenses

Mahmut Çetin - Biyografi net 

Boğaziçindeki Aşiret gibi unutulmaz bir eserin yazarı olan Mahmut Çetin bu sefer de Teyze ile Prenses adlı eseriyle okuyucu karşısına çıkmış bulunuyor. Kitabın arka kapağına göz gezdiriyoruz: “Sultan Vahdettin’in Bülent Ecevit’le ve Rahşan Ecevit’in Atatürk’ün eniştesi Mecit Boysan’la sosyal doku beraberliği ilgi çekici bir durumdur. İşin içine Ajda Pekkan, Filiz Akın ve Billur Kalkavan bağlantıları da girince konu daha da eğlenceli hâle gelmiştir. Teyze ile Prenses okunduğunda Osmanlı, Cumhuriyet, Vahdettin-Atatürk, dindarlık-lâiklik ve benzeri ayrımların yapay ayrımlar olduğu görülecektir. Teyze ile Prenses hoşça vakit geçirmek için iyi bir fırsattır.” Biyografi Net: Ticarethane Sokağı, Nu. 41/39, Sultanahmet/ İstanbul Tel. 0 212 519 96 91


Doğu Karadeniz’de Türkler

Dr. İbrahim Tellioğlu - Serander Yayınevi 

Trabzon merkezinde, bölge tarihine ilişkin yayımladığı “Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon”, “Atatürk ve Trabzon”, “Pontus Meselesi”, “Trabzon Tarihi”, “Doğu Karadeniz Tarih Kültür İnsan” ve “Trabzon Halkevi” adlı inceleme ve araştırma kitaplarıyla dikkati çeken Serander Yayınevi; Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tellioğlu tarafından hazırlanan “Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de TÜRKLER” adlı kitabı okuyucuların hizmetine sundu. Tarih öncesi dönemlerden itibaren iskâna açılmış olan Doğu Karadeniz Bölgesine, bu dönemden Osmanlı hâkimiyetine kadar çok sayıda ve çeşitli toplulukların yerleşmiş olduğu bilinmektedir. Bu toplulukların içinde en önemlisi kuşkusuz Türklerdir. İbrahim Tellioğlu bu kıymetli çalışmasıyla; bölgeye Kimmer ve İskit göçleriyle başlayan ve Oğuz iskânı ile son bulan Türk yerleşmesini, batılı kaynakların yanında doğu kaynaklarını da titiz bir incelemeye tabi tutarak elde ettiği bulgularla ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Bölge tarihine ilişkin bugüne kadar yapılmış en ciddi araştırmalardan biri olan kitapta, bugüne kadar bilinmeyen birçok konu günışığına çıkarıldığı gibi, bölge üzerinde emelleri olan dış güçlerin iddiaları da bilimsel olarak çürütülmektedir. “İlk Türk Yerleşmesi Döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi” başlığını taşıyan birinci bölümde sırayla; Kimmerler, İskitler, Bunturki ve Kıpçaklar, Halaçlar, Afşarlar ve Yazgurlar gibi Türk veya Türklerle akrabalığı sözkonusu olan toplulukların bölgeye gelişleri ve buradaki izleri üzerinde durulmuştur. Bunu takiben bölgede kurulan Yunan kolonileri ve Grekçe’nin ticaret dili olarak yaygınlaşmasına değinen yazar, bölgedeki yer adları üzerine yapılan tartışmaları Grek ve Gürcü iddialarını da değerlendirmek suretiyle irdelemekte, yapılan yanlışlar ve tahrifatlar üzerinde durmaktadır. Zengin kaynakçası ile, bölge tarihine ilişkin araştırma yapacaklara kapsamlı bir bibliyografya da sunan “Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de TÜRKLER” adlı kitap; son yıllarda küreselleşme adı altında dünyaya yeni bir düzen vermek isteyen egemen güçlerin, bölge üzerindeki siyasi hesaplarını anlamak ve anlamlandırabilmek için mutlaka okunması gereken bir temel eser niteliği taşımaktadır.


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002