Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Temmuz - 2005

Yassıada Çığlığı

RASİM EKŞİ - Kızılelma 

27 Mayıs Askeri Darbesi’nin Kapalı Bir Perdesi Daha Aralandı: Hasan Polatkan’ın Yassıada’da Elinden Alınan Savunmaları Yayınlandı İdam edilen Demokrat Parti Devrinin Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın Yassıada Mahkemelerinde yapamadığı 175 sayfalık savunması Gazeteci Rasim Ekşi tarafından yeniden derlenerek yayınlandı. Bir bakıma 27 Mayıs’ın Tarihi olan “YASSIADA ÇIĞLIĞI- 27 Mayıs Darbesi ve İdam Edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın Savunması” adı verilen kitap, Kızılelma Yayıncılık tarafından okuyucuların hizmetine sunuldu. Yassıada Çığlığı ile ilk defa okuyucuya sunulan belgelerin yanı sıra, hiç yayınlanmamış, 27 Mayıs öncesi ve sonrasına ait belge niteliğindeki fotoğraflar, Demokrasi Tarihimizin önemli bir kesitine ışık tutuyor. Cemal Gürsel’in zamanın Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes’e, İsmet İnönü’nün Milli Birlik Komitesi Başkanlığına, Alparslan Türkeş’in Cemal Gürsel’e ve ihtilâli iktidar mensuplarına haber verenlerin mektuplarından oluşan “27 Mayıs Mektupları” bölümüne eklenen, sanıkların kararların açıklanmasından bir gün önce yakınlarına yazdıkları, Menderes, Polatkan ve Zorlu için son olan satırlar dikkati çekmektedir. Kızılelma Yayıncılık (Tel:0212.5140571, Faks::0212.519 1584)


TİREBOLU'DAN SİMALAR

AYHAN YÜKSEL - ARI SANAT YAYINEVİ 

UFUK ÖTESİ ailesinden araştırmacı-yazar Ayhan Yüksel’in memleketi Tirebolu ile ilgili biyografik bir çalışması Arı Sanat Yayınevi (0212–520 41 51) tarafından yayımlandı. Tirebolu’dan Simalar: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Değerlerimiz adlı çalışma l6.5x235 cm ebadında, 368 sayfa. Eserde Tirebolu’nun yanında kültürel bir bütünlük arz ettiği için ilçe oluş tarihleri esas alınarak bugün birer ilçe statüsünde olan Güce, Espiye, Doğankent, Yağlıdere’den Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde her sahada yetişmiş, akademik kariyeri olanlar ile sanat, edebiyat, tarih, folklor, siyaset ve iktisat gibi alanlarda telif eser verenler, sporcular, belediye başkanları, milletvekilleri gibi 334 kişi yer almaktadır. Bunlar arasında ressam Burhan Uygur, amiral Şükrü Okan, Sakarya Savaşı şehidi Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Bey, Prof. Asım İşler gibi önde gelen kişiler bulunmaktadır. Bu tip çalışmaların “bir şehrin hafızası olduğu, mensubiyet şuurunun oluşmasına büyük katkı sağlayacağı” ifade edilmektedir. Ayhan Yüksel’in Giresun Tarihi Yazıları (2002), Tirebolu: Bir Sahil Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi (2003), Sicill-i Ahval Defterlerine Göre (1879–1909) Osmanlı Döneminde Tirebolulu Memurlar (2005), Doğu Karadeniz Araştırmaları (2005), Sicill-i Ahval Defterlerine Göre (1879–1909) Göreleli Memurlar (2005) adlı yayımlanmış beş eseri bulunuyor.


ANKA'NIN SONBAHARI

ALİ AKYILDIZ - İLETİŞİM YAYINLARI 

Osmanlı’da İktisadî Modernleşme ve Uluslararası Sermaye Osmanlı Devleti’nin, son yüzyılında Avrupa karşısında gösterdiği direnişi, verdiği iktisadî var olma kavgasını ve bu süreçte uluslararası sermayenin oynadığı rolü, birinci elden kaynaklara dayanarak anlatıyor. Kitabın ağırlık noktasını, uluslararası sermayenin inşa ettiği demiryollarıyla bunların çevresinde meydana getirdiği sosyal ve iktisadî değişim oluşturuyor. Ayrıca, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1914–1918 arasında uyguladığı iktisat politikalarının ürünü olan millî şirketlerin kuruluşu ve faaliyetleri, kitapta ele alınan en ilginç konulardan biri. Dünya savaşı koşullarının bütün olumsuzluklarına rağmen sürdürülen girişimlere ve özellikle Kara Kemal’in faaliyetlerine dair yeni ve çarpıcı bilgiler, İttihatçıların tarihimizdeki rolünün daha iyi değerlendirilebilmesi yolunda yepyeni ufuklar açıyor. Yine bu dönemde İttihatçıların kadınları sosyal ve iktisadî hayatın içine daha fazla çekme hedeflerinin bir tezahürü olarak ortaya çıkan Hanımlara Mahsus Eşya Pazarı Osmanlı Anonim Şirketi özelinde kadının iktisadî ve sosyal hayattaki yeriyle ilgili yapılan ilginç fıkhî tartışmalar üzerinde duruluyor. Nihayet, Osmanlı iktisadî reformlarının önündeki en büyük engellerden biri olan kapitülasyonlarla, bunlara dayanarak vergi vermeyen ve hiçbir denetimi kabul etmeyen yabancı şirketleri devletin kontrol altına alma çabaları inceleniyor. Anka’nın Sonbaharları, Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın gerçek bir tarihçi titizliğiyle uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarının semeresi İletişim Yayınlarından çıktı.


Ben Bush, Evangelist Bush

Kemal Akamaral - Şimdi Kitap, Kültür, Sanat  

ABD’nin nüfusu 300 milyon. Bu nüfusun 100 milyonu evangelist. 1950’lerde dünyada sadece 4 milyon evangelist vardı. Bu gün sayıları 500 milyonu aştı. Evangelizmin önlenemeyen yükselişi bu hızla devam ettiği taktirde yakın bir gelecekte Hıristiyan’ların tamamı bu yeni mezhebi kabul edecek. Evangelistler Müslümanları düşman olarak kabul ediyor ve onları yeryüzünden kazımayı amaçlıyorlar. Dünyanın tek süper gücü olan ABD’nin başkanlık koltuğunda da bir evangelist oturuyor. 40 yaşına kadar bir alkolik olan George W. Bush evangelist papazların telkinleriyle alkolü bırakmış ve yeniden hayata dönmüş biri olarak yaşamının her anında bu mezhebin öngördüğü şekilde yaşıyor planlarını, hedeflerini evangelizme göre yapıyor. Evangelizm bugün beyaz sarayın gizli dini haline gelmiştir. Bush’u Afganistan’a yönelten, Irak’a saldırmasını teşvik edenlerde Evangelistlerdir. Camilerin bombalandığı, minarelerin yıkıldığı Bağdat’ta evangelist kiliselerden çan sesleri yayılıyor. Bush’un direktiflerine göre her gün yeni bir kilisenin açıldığı Irak’ta Bush mezhebini yayıyor. Misyonerlik faaliyetlerini engel tanımadan yürüten evangelistlerin çalışma metotları, gizli eylemleri, misyonerliğin dünü ve bugünü Türkiye’deki misyoner faaliyetleri, gizli belgeler, evangelizm-siyonizim işbirliği, bu işbirliğinin hedefindeki Armageddon Savaşı, Gerçek Furkan’ın içyüzü,BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) un gizli amaçları gazeteci yazar Kemal Akamaral’ın uzun süreli ve titiz çalışmasıyla gözler önüne seriliyor. 100’ün üzerinde yerli ve yabancı kaynaktan referans alınarak oluşturulan “Ben Bush, Evangelist Bush” adlı araştırama Kemal Akmaral’ın 5. kitabı. Şimdi Kitap, Kültür, Sanat / 296 sayfa [ 9.95 YTL ] Bush’un gerçek yüzünü, Evangelizmin iç yüzünü, 11 Eylül saldırılarının perde arkasını, Büyük Ortadoğu Projesi’nin bilinmeyen yönlerini, Türkiye’deki ve dünyadaki Misyoner faaliyetlerini, tarikat bağlantılarını gözler önüne seren bu kitap Şimdi Kitap, Kültür, Sanat tarafından yayınlanarak okurlarına sunuldu.


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002