Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.06.2024 KİTAP : Aralık - 2006

Anadolu Türküleri ve Musikî İstikbâlimiz

Mahmut Ragıp Gazimihal - Ötüken Neşriyat 

Son dönem Türk müzik tarihinin en önemli müzik bilginlerinden biri olan Mahmut Ragıp Gazimihal’in bu kitabı, ikinci baskısı hazırlanırken, “birkaç bilimsel çalışmaya kaynaklık etmiştir.” 1928’de yayımlanmış olan bu önemli eserin 1. bölümünde; özellikle Halk Müziğimizin ve Klâsik Müziğimizin menşei ve Batı Müziğine tesirleri ile bazı Ermeni ve Kürt Müziği gibi etnik müziklere olan tesirlerinden, daha sonraki bölümlerde; musiki folklorunda usûl, Batıdaki musiki halkiyat (folklor) tetkikleri, halk türkülerinin notaya alınması, klâsik makamlar ve Anadolu ezgileri, halk türkülerinde ritm, halk sazları, Türk raksları gibi konular anlatılmaktadır. Ayrıca, Türk Dünyası memleketlerinin folklor ve müzikleri ile ilk musiki folklorcularımızdan bahsedilmektedir. Eserin bize göre belki de en önemli bölümlerinden birisi de, Anadolu’nun çeşitli şehirlerine müzik ve folklor araştırmaları için yapılan seyahatler ve izlenimlerdir. Bu bölüm içerisinde bazı türkülerimizin sosyo-kültürel altyapısı ve bölgelerin folklorik yapısı çok doğru ve akıcı bir biçimde anlatılmaktadır.


Kırımçaklar

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak’ - Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayınları 

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde, Hazar İmparatorluğu’nu kuran Hunların Hazar kolunun bakiyesi olan Kırımçak Türkleri yaşamaktadır. Konuyla ilgili yazarımız Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak’ın “Kırımçaklar” isimli eseri yayınlandı. Merkezi Hollanda’da bulunan Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi yayınlarından çıkan Kırımçaklar kitabı bu sahadaki önemli bir boşluğu da doldurmuş oldu. Bugün Kırım’da 604 tane Kırımçak Türkü kalmıştır. Kırımçakların tarihini, kültürünü, folklorunu derinlemesine inceleyen Altınkaynak’ın bu eseri bu sahada en önemli çalışmalardan biridir. Kırımçakları bilim dünyasına ilk tanıtan, yazılı belgelerini gün yüzüne çıkaran Firkoviç’dir. Bir Karay Türkü ve din adamı olan Firkoviç’in Karasupazar’daki çalışmalarında, tesadüfen bulduğu Kırımçak yazma eserleri, onların üzerine ilginin artmasına ve aynı zamanda da Karaylar ile Kırımçaklar arasının bozulmasına vesile olmuştur. Bu kırgınlıkta İsrail soylu Yahudi bilim adamlarının da etkisi büyüktür. Bu araştırmasıyla Kırımçaklar’ı en güzel şekilde tanıtan yazarımız Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak’ın eseri, yok olmaya yüz tutmuş bir Türk topluluğunun kültürel değerlerini ortaya koymaktadır.


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002