Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Nisan - 2006

Kanlı Yıllar

M.S. Ordubadi - - 

1905-1906 yıllarında Kafkas’ta baş veren Ermeni-Müslüman davasının tarihini tanık olarak yazan M. S. Ordubadi Kafkas hadiselerinin baş vermesini ve bu hadiselerin bir çok sebeplerini “Kanlı Yıllar” kitabında açık bir şekilde ortaya koymuştur. M.S. Ordubadi yazıyordu: Tarihi kaleme almaya cesaret edip beşer dünyasının her noktasında gam dağı olan, iki millet arasında baş veren faciaları yazmakla gelecek nesillere, geçmiş facialardan (müsibetlerden) bir ibret yadigârı gibi bir parça vatan feryadı vücuda getirdim. Bana bu cesareti veren fedakâr muhbirlerimin milli gayret hisleri, bir de vicdanımdır. M. S. Ordubadi’nin 245 mektup esasında hazırladığı bu kitapta Kanlı Bakü faciaları, İrevan faciaları, Nahçıvan, Eçmiadzin Üç Kilise, Tiflis, Cebrayıl, Şuşa, Zengezur, Gapan deresi, Gazax, Gence, Cavanşir, facialarını her türlü milli entrikalardan uzak olup tarihin her noktasında baş vermiş faciaları ve soykırımları olduğu gibi gün ışığına çıkarmıştır. Azerbaycan’da yayınlanması yasak olan, yüzlerce kitap gibi M. S. Ordubadin’in “Kanlı Yıllar” kitabı da 80 yıl sonra gün ışığına çıkarılmıştır. Ekrem Bagırov’un Arap elifbasından kiril elifbasına çevirdiği “Kanlı Yıllar” kitabının araştırmacılar için çok değerli bir kaynak olacağına inanıyoruz…


Kayıp İstasyon

Mehmet Nuri Yardım - Şule Yayınları 

Neden Kayıp İstasyon?.. Yazar Mehmet Nuri Yardım “Kara vagonlara binip bembeyaz ufuklara açılmak ve ruhlarını edebiyat iksiriyle doyurmak isteyen binlerce, on binlerce, yüz binlerce edebiyat yolcusu vardır” diyor önsözünde… Bu edebiyat yolcuları neden kayıp istasyonları arar?... “Çünkü sessizlikleri insanı ötelere çağıran hüzünlü mekânlardır istasyonlar…” Mehmet Nuri Yardım, kitabın önsözünde bu sözleri söylemiş ama başlığı yanlış koymuş… Önsöz değil, Sözün Özü başlığını koymalıydı… Kitabında oniki edebi “istasyon” seçmiş… Hüzünlerle ufuklararası yolculuk yapacak edebiyat yolcuları için seçtiği bu “istasyonlar”ın niteliğini açıkça belirtmemesine rağmen, Yardım’ın seçtiği edebiyatçıların “ihtiyarî” (yani isteğe bağlı) değil, mecburî duraklar olduğu kitap okununca anlaşılıyor… Abdülhak Şinasi Hisar, Hamamîzade İhsan, Ercüment Ekrem Talu, Sermet Muhtar Alus, Osman Cemal Kaygılı, Refi Cevat Ulunay, Nihat Sami Banarlı, Sofi Huri, Ziya Osman Saba, Safiye Erol, Nahit Sırrı Örik ve Bahaeddin Özkişi kitapta anlatılan “istasyonlar…” Mehmet Nuri Yardım’ın özelliklerinden biri de daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi “kimilerinin görmek istemediği şeyleri göz önüne sunması”dır. Bir çoğumuzun belki okul kitaplarından, belki edebi çevrelerden, belki de sohbetlerden duyduğumuz isimlerin bilinmeyen özelliklerini satır aralarında (dikkat buyurunuz) “edebi” bir şekilde sunmuş. Edebi sözcüğünün “yazınsal” değil, “edepli” anlamına geldiğinin her zaman bilincinde olan Yardım, belki de ileride bu türe gönül verecek insanlara bir şekilde yol gösteriyor… Bir önceki kitabının tanıtımında “Mehmet Nuri Yardım’dan daha fazlasını bekliyoruz” demiştik… Bizi yanıltmadı… Bu durumda söyleyecek tek iyi niyet sözü kalıyor bize: “Allah uzun ömürler ve kalemine kuvvet versin…”


Türk Destanları Serisi

Ayşe Sevim - Zambak Yayınevi 

Edebiyatın ilk örnekleri olan destanları, anlaşılır bir Türkçeyle günümüz edebiyatına kazandırıldı. Yazar Ayşe Sevim tarafından yazılan Türk destanları serisi, ilköğretim çocukları için farklı bir anlatışla yeniden ele alındı. Çocuklar çocukluklarından çıkıp giderken, gençliğin ilk adımlarını bu kahramanlık destanlarından aldıkları değerler ilhamıyla atacağa benziyor. İlk kitap içinde Oğuz Kağan Destanı'nı bir çadırın sessizliğinde, ay ışığında dinleyen günümüz çocukları, en uç dallarını gördükleri bu medeniyetin köklerine iniyorlar. Alpamış Destanında bir yetim çocuğun günlüğüne at koşturan Alper Tunga, yiğit ve babacan tavrıyla gülümsüyor. Bir destan kahramanının bu çağda yaşayan bir genç adayının günlüğünde var olması, doğrusu geçmişin pek de geçmediğini, güzelliklerini toplayarak yeniden geldiğini gösteriyor. Destanlar, eskinin en yeni haliyle Zambak Yayınevinden yeni çıktı.


Ud Metodu

Gülçin Yahya Kaçar - Yurtrenkleri Yayınevi 

Konserleri, kitapları, konferansları, resitalleri, bildirileri, dersleri, öğrencileri, radyo programlarıyla, kısacısı: Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, gayret ve çalışkanlığıyla tanınan Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gülçin Yahya Kaçar’ın büyük ilgiyle karşılanan UD METODU adlı eseri kısa sürede tükendi. Birçok konservatuvarda ders kitabı olarak okutulan eserin geçen günlerde 2’nci baskısı yapıldı. Bu baskıya çeşitli makamlarda (50 etüd) bulunan bir de cd eklenmiş. Kültür Bakanlığının düzenlediği “Az kullanılan makam ve usullerde beste yarışması”nda (Muhayyer-Sünbüle Karabatak Peşrevi) ve (Hisar Medhal) adlı eserleriyle 2 ayrı ödüle lâyık görülen Kaçar, ud eğitim hakkındaki konuşmasına şöyle başlıyor: “Bu metodla, ud öğretiminin alaylı olmaktan çıkarılarak, geniş kitlelere metodik olarak öğretilmesi amaçlanmıştır. Geleneksel müziğimizin üslûbunu bozmadan doğru bir teknik ve nazarî bilgi birikimi ile iyi icracılar yetiştirebilmek ve ud öğretimindeki standardı yakalayabilmek diğer amaçlardandır. Müzik eğitim kurumlarının yaygınlaşması ve geleneksel çalgımıza karşı artan talep ile metodik öğretimdeki ihtiyaç, gereklilik ve zorunluluk her geçen gün daha da artmaktadır. Konservatuvar öğrencileri, müzik öğretmenleri, müziği seven ve bu konuda çalışmak isteyen kişiler için bu metodun bir kaynak olması düşünülmüştür… çalgı çalmanın sade bir eğlence olmadığı, sanat ve bilim dalı olduğu gerçeğini zihinlerde uyandırabilmek diğer hedeflerdendir vb.” Yurtrenkleri Yayınevi, Menekşe 2’nci Sokak, Nu:20/3 Kızılay/ANKARA, Tel-belgeç: 0312 419 60 00


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002