Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Haziran - 2006

Ekonomide Kurtuluş Savaşı

M. Kemal Cabioğlu - Birharf Yayınları 

Siyasi ve ekonomi alanında kurtuluş çareleri arayan Türkiye, bugünlere nasıl geldi? Geçmişte Türk insanı üzerinde oynanan siyasî ve ekonomik tezgâhlar nelerdi? Ekonomik alanda kurtuluş savaşı vermek nasıl olur? Ve daha onlarca sorunun cevabını bulabileceğiniz önemli bir kaynak eser… M. Kemal Cabioğlu’nun hazırladığı “Ekonomi’de Kurtuluş Savaşı” isimli eser, yalnızca sıkıntıları teşhis etmekle kalmayıp, kurtuluş çarelerini de izah eden, size yol gösteren değerli bir kaynak… “Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmaz ise, kazanılan başarılar yaşayamaz, zamanla söner” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millî ekonomi anlayışını örnekleriyle anlatan M. Kemal Cabioğlu, bugünün Türkiye’sinin siyasî ve ekonomik olarak nasıl ayakta durabileceğinin çarelerini sunuyor… Gümrük Birliği, AB dayatmaları ve değişik problemler ile uğraşan ülkemizde, -iyimser rakamların rehavetine kapılmadan- bunların sebeplerini ve çıkış yollarını yakın tarihimizden örnekler vererek, seslendirerek göstermektedir. Kitap Birharf Yayınları imzasını taşıyor…


Galiba

Onur Tarhan - . 

Şiirimizde yeni bir ses: “Galiba” “Her çocuk gibi kanıp gökyüzünden ben ‘Şu yıldız benim’ dedim, kaydım galiba Susmadım isyanımı en azından ben Haykırdım da yalnız ben duydum galiba Sönmüştür, yakmaz artık közüm zannettim İnzivaya çekilip özüm zannettim Derdi derdin üstüne koydum galiba” Böyle başlayıp bir gönül yangını olarak sürüp giden bu şiirin genç şair Onur Tarhan’ın ilk şiir kitabı olan “Galiba”dan alındığını söylemedik galiba. Bir taç beyit denilecek derecede güzel olan şu mısralara bir bakınız: “Var olsaydı aşk için ayrı bir lisan, Ne ben şair olurdum, ne şair insan” Onur Tarhan’ı nerede mi bulacaksınız?.. kendisi cevap versin: “Beni bul mazi denen dipsiz kuyuda”…(G.S.) Şiirimizde pek az kullanılan 12’lik vezinde gösterdiği başarı da Onur Tarhan’ın yarın daha büyük başarılara aday olduğunun ayrı bir muştusu olarak görülmelidir. Şiir çalışmalarına devam ederse Onur Tarhan’ın edebiyatımızın ufkunda “Onur” duyacağımız bir Tarhan (Beğ) olacağına inanıyoruz.


Güç Kimde?

Ünal Bolat - İlgi Yayınları 

Yazarımız Ünal Bolat’ın “Fırtınaya Karşı GÜÇ KİMDE?” adlı yeni çalışması, İlgi Yayıncılık tarafından yayımlandı. Bu eserinde yazar, samimi bir duyguyla, Türkiye’nin dünden bugüne çektiği sıkıntıların ana sebeplerini sıralıyor. Vazgeçmemiz ve sıkı sarılmamız gereken konuları, köşe yazarı, akademisyen ve bilim adamlarının birbirinden çarpıcı yazılarından örneklerle birlikte okuyucunun dikkatine sunuyor. “Niçin hep krizler Ortadoğu’da oluyor?” sorusuyla başlayıp, “Bu coğrafyada paylaşılamayan ne var?” diye devam eden Ünal Bolat, bu topraklara tarih boyunca hâkim olmak isteyen güçlerin amansız mücadelesini ve bin yıldan beri bize ait olan bu topraklarda yaşamanın olmazsa olmaz kurallarını irdeliyor. Bin yıllık medeniyetimizin yadsınamaz avantajını ve maddi manevi vazgeçilmez zenginliklerimizi çarpıcı örneklerle ortaya koyan yazar, irade sergileyemeyen yöneticiler sayesinde, elli yıldır boyun eğdiğimiz global güçlerin abartılmayacak reel değerlerini, komşularımızın durumunu, ülkenin irade sahibi bir yönetimi ve gerçek anlamda bir lideri olduğunda, kimsenin kimseye emir verip yaptırım uygulayamayacağını yine çarpıcı örneklerle beyinlere nakşetmeyi amaçlıyor. Bolat kitabıyla ilgili şu yorumu yapıyor: "Ülkelerin kaderinde medyanın vazgeçilmez rolü, cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’ye uzanan eller, komşularımızın durumu, Türkiye’ye uygulanan ekonomik, siyasal, hukuki vb. baskılar; Türkiye’nin askeri gücü, maddi, manevi, siyasi zenginlikleri örneklerle ortaya konulmaya çalışılmış, devlet millet el ele olma zarureti, kurtulmamız gereken hatalarımız vb. samimi duygularla sorgulanmıştır."


Türk Dili Tarihi

Dr. Ali Akar - Ötüken 

Muğla üniversitesi Türk dili bölümü öğretim üyelerinden Dr. Ali Akar, Türk dilinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişimini konu alan Türk Dili Tarihi isimli bir eser yazmıştır. Eserde dil aileleri, Ural-Altay nazariyesi, Türk lehçelerinin tasnifinden sonra Hun, Tabgaç, Tuna ve İdil Bulgarları, Göktürk ve Uygurların dilleri hakkında bilgi verilmektedir. İslami devirden sonrası Karahanlı, Harezm, Çağatay, Kıpçak ve Oğuzca (Osmanlı Türkçesi) olarak ayrılmakta ve incelenmekte, Karahanlı devrinin 4 önemli eseri olan Kutadgu Bilik, Divanü Lügatit Türk, Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet isimli abidevi eserler üzerinde durulmaktadır. Dr. Ali Akar (doğ. 1965, Sivas)’ın yazdığına göre Türkçe bugün 200 milyon kişi tarafından konuşulmakta ve 10.955.840 kilometre karelik bir sahada konuşulmaktadır (32. s.). Halihazırda 20 Türk şivesi yazı dili olarak kullanılmaktadır (310. s. vd.). Türk dili en eski dillerden biridir. Alimler MÖ 3100’lerde yazıya geçen Sümerce kelimelerle Türkçe arasnda bir çok ortak söz tesbit etmişlerdir. Bundan başka Alman dilcisi F. Hirth, Türkçeye ait ilk kelime olarak MÖ 1022’de Çin kaynaklarında görülen kıngrak “tören kılıcı” kelimesini gösterir (62. s. Çincesi king-lo’dur). MÖ 209 senesinde Hun devletinin kurulmasıyla gittikçe daha fazla sayıda Türkçe kelime Çin kaynaklarında kaydedilmeye başlanır ki, bunların arasında Tangrı ~ Tengri kelimesi de vardır. Bu kelime Sümercedeki aynı manadaki Dingir kelimesiyle bir ve özdeştir. Miladi 687-692’de Doğu Gobide dikilen Göktürk harfli Çoyren yazıtı, ilk yazılı Türkçe metin olarak kabul edilir. Bu tür yazılı abidelerin en önemlileri herkesin bildiği gibi Göktürk abideleridir. Dikiliş tarihleri 8. yüzyılın birinci yarısıdır. Bu tarihlerde bugünün büyük batı dilleri olan İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusçanın bırakın yazılı eserleri olmasını, esamisi bile yoktur. 840’tan sonra Uygurlar tarafından çeşitli alfabelerde büyük bir yazı furyası başlatılır. 11. asırdan sonra ise Türkçe yazılan eserlerin haddi hesabı yoktur. Buna benzer pek çok bilgi için eserin mutlaka okunmasını tavsiye ediyor, ilgililere, meraklılara ve üniversite öğrencilerine pek yararlı olacağına inanıyoruz. (Dr. Y. Gedikli).


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002