Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Ocak - 2007

Kazakistan’ın Yeniden Doğuşu

Doç. Dr. Abdülvahap Kara - Ufuk Ötesi Yayınları  

Doç. Dr. Abdülvahap Kara’nın hazırladığı “Kazakistan’ın yeniden doğuşu” Ufuk Ötesi yayınları arasından çıktı. Türk Dünyası’ın en önemli coğrafyalarından birisi olan Kazakistan’ı bağımsızlığa götüren 1986 Aralık olaylarıyla ilgili en detaylı çalışmadır. Kazakistan son yıllarda Orta Asya’nın yükselen yıldızı olarak ortaya çıktı. Özellikle ülkenin lideri Nursultan Nazarbayev gerek devlet yönetimi ve gerekse ortaya attığı fikirlerle dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Kazakistan’ın XXI. yüzyılda yakaladığı bu gelişme ve ülke yönetiminde Nazarbayev gibi deneyimli bir siyasetçinin bulunması tesadüf değildir. Bu durum, Sovyetler Birliği’nin en yüksek yönetim organı Politbüro’ya kadar yükselmeyi başaran ve Komünist Partisi I. Sekreteri olarak 22 yıl boyunca Kazakistan’ı idare eden Dinmuhammed Konayev’in çalışmalarının sonucudur. Kremlin’in son patronu Gorbaçov Kazakistan’ın millî yükselişini tersine çevirmek için 1986 Aralıkta Konayev’i görevden alarak yerine Rus asıllı Gennady Kolbin’i tayin etti Ancak, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Kazak gençleri bu karara karşı ayaklandı. 17-18 Aralık 1986 günleri Almatı’da meydana gelen başkaldırıyı Sovyet güçleri şiddetle bastırdı. Ardından Moskova, gizli Tipi Operasyonu’nu devreye soktu. Akıl almaz yöntemlerle Kazaklar kendi ülkelerinde sindirilmeye çalışıldı. Buna karşı, Kazak aydın ve siyasetçilerinin var oluş mücadelesi başladı. Bu müthiş mücadelenin sonucunda, Kremlin Kolbin’i geri çekmek ve yerine Konayev’in liderliğe hazırladığı Nazarbayev’i tayin etmek zorunda kaldı. Aralık Olayları sadece Kazakistan’ın değil, Sovyetler Birliği’nin de kaderini belirledi. Bundan sonra, Gürcistan, Azerbaycan ve Baltık ülkelerinde millî hareketler ortaya çıktı ve sonuçta 1991’de Sovyet İmparatorluğu çöktü. Bu kitap, Kazak Türkleri’nin bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatan Aralık Olaylarının az bilinen gerçeklerini belgelere dayalı olarak Doç. Dr. Abdulvahap Kara’nın akıcı bir üslubuyla kaleme alınmıştır. İsteme Adresi: Ufuk Ötesi Yayınları, Alemdar Mh. Molla Fenari Çıkmazı, Nu: 16-18 Cağaloğlu/İstanbul...


Tozlu Zaman Perdesinde KIRIM KARAYLARI

Yard. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak - Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayınları 

Türk dünyasının sınırlarının tespiti yolundaki çalışmalarda, yok olmaya yüz tutan ve tarihleri trajedilerle dolu olan Türk soylu halkları da şüphesiz dikkate almak gerekmektedir. Türkiye Türklerince Sovyet sonrasına kadar çoğunlukla adları dahi bilinmeyen Karay, Urum, Kırımçak, Gregoryan Kıpçak, Kereşin, Lüvov Tatarları gibi Türk soylu haklar üzerine yapılan çalışmalar sevindirici bir biçimde çoğalmaktadır. Yapılan bu çalışmalar bağlamında ortaya konulan son eser gazetemiz yazarlarından Yard. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak’ın Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi (SOTA) yayınları arasından çıkan Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları adlı çalışması olmuştur. Hıristiyan ve Musevi Türkler üzerine yaptığı çalışmalarla Türkoloji sahasının önemli bir eksiğini tamamlayan ve Kırım sahası uzmanı olarak değerlendirebileceğimiz araştırmacının, daha öncesinde de Gagavuz Masalları (Trabzon 2003), Ortodoks Türkler-Urumlar (Ankara 2005), Gregoryan Kıpçak Dil Yadigarları (İstanbul 2006), Kırımçaklar (Hollanda 2006) adlı çalışmaları yayımlanmıştı. Kırım Karayları, Hazar Kağanlığının bakiyeleri olup, bugün için yoğunluklu olarak Ukrayna, Rusya, Fransa ve Litvanya gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Dinleri Yahudiliğin bir mezhebi durumunda olan bu Türk topluluğunun anayurtları Kırım’dır. Her fırsatta Türk soylu olduklarını dile getiren Kırım Karayları, Yahudilerle etnik ve dini konularla anlaşamazlar. Erdoğan Altınkaynak bu kıymetli çalışmasına Kırım Karayları hakkında kapsamlı bilgiler vererek başlamıştır. Karayların Kırım’a ilk gelişleri, iskan noktaları, dinleri, Yahudilikten ayrılan tarafları ve ibadethaneleri konularında bilgilerle devam etmiştir. Çalışmanın diğer bölümlerinde Kırım Karaylarının yaşam tarzları ve sosyal yaşam alanları ele alınmıştır. Altınkaynak, bir medeniyetin bulunduğu yerdeki imzası olarak değerlendirilebilecek olan mimari unsurlarını Çift Kale özelinden hareketle tanıtmaya çalışmıştır. Araştırmacının Kırım Karaylarının günlük yaşamlarına dönük verdiği bilgiler de ortaya koymaktadır ki, yemek ve giyim gibi alanlarda Anadolu Türklüğü ile Kırım Karayları arasında büyük paralellikler vardır. Çalışmanın önemli bir bölümünü Karayların hayatın geçiş dönemleri (doğum-düğün-ölüm) ile ilgili inanış ve uygulamaları ile sözlü kültür hazineleri teşkil etmiştir. Türkiye Türkleri ile Kırım Karaylarının günlük yaşama dönük uygulamalarındaki paralelliklere sözlü kültür unsurlarındaki paralellikleri de eklemek gereklidir. Kitapta yer alan masalların ve türkülerin önemli bir kısmının varyantlarına Anadolu sahasında da rastlıyoruz. Kitap kapsamlı bir alan araştırması sonucunda elde edilen malzemeler kapsamında hazırlanmıştır. Bu sebeple tanıtıcı ve açıklayıcı bilgilerin yanı sıra çok sayıda metni bünyesinde barındırması itibariyle Türklük bilimi araştırmalarına malzeme temin edilmesine de katkıda bulunmuştur. Ön Asya’da gün geçtikçe hız kazanan paylaşım mücadeleleri içerisinde Türkiye’nin oynayacağı rol maalesef meçhuldür. Hıristiyan ve Musevi Türk halkları üzerine oynanan oyunlar ve uygulanan politikalar da dikkate alındığında Türk dış siyasetinde bugüne kadar dikkat çekemeyen bu Türk soylu halklar, sabırsızlıkla Türkiye’nin ilgisini ve iltifatını beklemektedir. Türk kimliğinin tahribata uğratılması konusunda çabalar hızla sürerken, kültürümüzün farklı coğrafi ve dini çevrelerde ne denli çeşitli ve zengin olduğunu bir kez daha ortaya koyması itibariyle Erdoğan Altınkaynak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitaplar için iletişim adresi: Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Giresun Tel.: 0532 3968883 – 04542161255 (196) El-mek: erdelel@yahoo.com – altinkaynako@mynet.com Mustafa AÇA


Sevgi Kırıntıları Arıyorum Yollarda

Ömer Osman Erendoruk - Çağrı Yayınları 

Bulgaristan’da, 60’lı yılların ortalarında yayınlanan ilk iki kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan Ömer Osman’ın, Türkiye’de Erendoruk soyadı ile şiir, hikâye, roman, araştırma, piyes, mektuplar ve hatıralardan oluşan yirmi bir kitabı yayınlandı. Gazetemizin Bulgaristan temsilcisi gazeteci-yazar Mehmet Türker’in editörlüğünde, Çağrı Yayınları’ndan çıkan “Sevgi Kırıntıları Arıyorum Yollarda” (hatıralar) baskıdan çıkmak üzereyken, geçen yıl 19 Ekimde-Kadir Gecesi’nde-Hakk’ın rahmetine kavuşan Erendoruk’a 21. kitabını görüp eline almak nasip olmadı. 1989 yılında İstanbul’a yerleşen Erendoruk, hatıralarında, Bulgaristan’da Jivkov dönemini, kendi ifadesiyle; “Gökyüzünden yağmur yerine nefret yağan, toprağından ot yerine nefret, gazap, kin biten Bulgaristan denilen o cehennemi” yazdı. Jivkov’un totaliter rejimini, mahkûm olduğu Eski Zağra Cezaevi’ni, altı ay kaldığı Belene Ölüm Kampı’nı ve sürgündeki yıllarını, Türkiye’ye adım attığı an yaşadığı mutlu anlarını, Bâbıâli’de eserlerini yayınlayacak gazete ve yayınevi bulamayınca çektiği acıyı yazdı. Çok sevdiği ay-yıldızlı bayrağın altında T.C.’nin millî eğitim ordusunun bir neferi olarak öğretmen olduğu ilk günün ilk dersindeki mutluluğunu, İstanbul sokaklarındaki ilk intibalarını yazdı. İsteme: 0212-222 07 36, İstanbul


Karate-Do Kihon’dan Kumite’ye Geçiş

Hakan Alpay - . 

Şampiyon siporcumuz Hakan Alpay’ın kaleme aldığı bu kitabın kolay anlaşılır bir dili var. Konunun yabancısı olanların bile rahatça anlayabileceği bir özelliğe sahip. “Hakkı Koşar’ın düşünceleri”ni açıkladığı eserde, Hakan Alpay başarılarının sırlarını (yalnız siporculara değil, herkese yararlı olabilecek sırlarını) şöyle sıralıyor: “Öğrenmek, çalışmak ve eğitim, eğitim, eğitim… Rakiplerimden hiç korkmadım, çekinmedim, ama temkinli davrandım… Kuralları hakemlerden bile daha iyi bilir duruma geldim. O bakımdan yapacağım tekniğin karşılığında alacağım puan hesabını her zaman yapmışımdır… Herkesten bir şey öğrendim, öğreniyorum ve öğrenmeye devam edeceğim.” SV Reklâmcılık, Yayıncılık ve Fuarcılık Hiz. Ltd. Şti. Cemal Nadir Sokağı, Akşam Hanı, Nu. 13, K.2, Cağaloğlu/İstanbul,( tel: 0212/511.76. 30-513.75. 82.)


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002