Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Aralık - 2007

Kemik Dökülen Dere

Ali Sahip Eroğul - Ufuk Ötesi Yayınları 

Karabağ’da yıllardır, Ermenilerin yaşattığı vahşet edebileştirildi. Azerbaycanlı yazar Ali Sahip Eroğul’un yazdığı “Kemik dökülen dere” adlı hikaye kitabı Ufuk Ötesi Yayınları arasından çıktı. Ufuk Ötesi kültür hizmetleri halkasına böylelikle bir yenisini daha eklemiş oldu. Azerbaycanlı yazar Ali Sahip Eroğul’un bu kitaptaki hikayeleri yediden yetmişe Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ için duyduğu acıyı anlatmaktadır. Gerçekten, Azerbaycanlıların en büyük acısı, pek de kaale almadıkları, vaktiyle kapılarında kul olmuş, buralara sonradan göçüp gelmiş Ermenilerin hileyle, dost gibi görünerek Türkün büyük düşmanı Rusyayı da arkasına alarak Azerbaycan’ın kalbi Karabağ bölgesini işgal etmesidir. Oysa Azerbaycanlılar, Sovyet ideolojisinin de tesiriyle, Ermenileri “kirve” eylemiş ve onlarla kardeş olduğuna inanmış fakat bu naifliğin bedelini ağır şekilde ödemişlerdir. Bugün Azerbaycan’ın yüzde yirmisi Ermeni işgali altındadır; buralarda yaşayan bir milyon civarında insan evsiz-barksız kalarak çok ağır şartlarda vagon-evlerde yaşamaktadır; başta Hocalı katliamı olmak üzere Karabağ savaşlarında şehit olan, yaralanan yüzbinlerce Azerbaycanlının hayatı mahvolmuştur. İşte kitaptaki hikayelerin ortak teması, Ermenilerin Kafkasyadaki Müslümanlara karşı bir asırdan fazladır sürdürdükleri bitmez tükenmez düşmanlık ve kinlerinin sevkiyle haince planlarını nasıl gerçekleştirdikleridir. Hikayelerin birçoğunun gerçek hadiselerden yola çıkılarak kaleme alınmış olması, onlara belgesel bir hava vermektedir. Kitaptaki, “Arkalı köpek kurt basar”sa da yazar kendi toplumunun zaaflarını da yer yer resmederek hikayesinin gerçekliğini sağlamıştır. Azerbaycanlı Ali Sahip Eroğlu’nun bu güzel eseri mutlaka okunmalıdır. Ufuk Ötesi Yayınları: Alemdar Mah. Molla Fenari Çıkmazı 16-18 İşcan Han Kat:3 Cağaloğlu/İSTANBUL Tel: 0212 520 71 35- 511 88 28 e-posta: ufuk@ufukotesi.com


Kastamonu'da Aşık Fasılları

Süleyman Şenel - Kastamonu Valiliği 

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden, halk musikimizin gayretli ve verimli ismi Süleyman Şenel’in yeni çıkan eseri, Kastamonu Âşık Fasılları, 21x27.5 boyutunda iki cilt, toplam 764 sayfa. Yılların emeğini taşıyan eser, Kastamonu’yu hareket noktası yapıp halk musikimizi, daha doğrusu musikimizi bir bütün olarak ele alıp pek çok meseleyi aydınlatıyor, birçok yanlışı düzeltiyor; karanlıkta kalmış kimi hususları aydınlatıyor. 1’inci cilt “İnceleme”, 2’nci cilt ise “Notalar, Bilgi Fişleri, Dizinler”den oluşuyor. 1’inci cildin kapağını Kastamonu’da kırda bir âşık meclisi, 2’nci cildin kapağını Kastamonulu Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş’un fotoğrafı, arka kapakları da Levnî’nin Surnâmesi’nden (18.yy.) alınan bir minyatür süslüyor. Sanat dünyasında ve akademik çevrelerde büyük bir ilgiyle karşılanan bu son derece önemli eser, her nedense 300 adet basılmış bulunuyor. Bu yüzünden, gösterilen talebi karşılayamayacağından ötürü bir an evvel ikinci baskısının yapılması gerekiyor. Şenel, şaheserinin Önsöz’ünde şunları dile getiriyor: Âşık Sanatı; kendine has sözlü ve yazılı kaynakları, üretken ve taşıyıcı sanatkâr temsilcileri, kuşaktan kuşağa ve kulaktan kulağa geçen aktarım yöntemleri, çalgısal ve sözel icrâ usulleri, türleri, çeşitleri, çeşitlemeleri ve adet ve gelenekleriyle, Türk kültür-sanat hayatını besleyen unsurların en başında gelir. Çağlar boyu çeşitli coğrafyalarda süren varoluş mücadelesini sürekli göçlerle Anadolu topraklarına taşıyan bu geleneksel sanat; kırsal kesimlerde eskinin izlerini barındırırken, şehir ortamlarında da bir meslekî kimlik görünümüyle ve kendini sürekli yenileyen dinamikleriyle günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiştir. “Kastamonu’da Âşık Fasılları”; Kastamonu ve çevresi âşık musikisinin sözlü ve kayıtlı son tanıklarını çeşitli arşivlerden sağlamış, âşıklık geleneği içindeki musiki konusunu genel bir bakışla ele alan, ülke bazında âşık sanatının ana hatlarını belirlemeyi ve bilhassa edebiyat-musiki münasebetlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan, karşılaştırmalı ve bol notalı bir incelemedir. Başka bir deyişle; çeşitli arşivlerin tozlu raflarında/dolaplarında saklanan Kastamonu ve çevresi âşık sanatı ürünleri, günümüz toplum belleğinde kısmen yaşatılan âşık sanatı ürünleriyle bu kitapta buluşmaktadır. İsteme adresi: Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi,www.kastamonuozelidare.gov.tr


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002