Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.06.2024 KİTAP : Mayıs - 2007

Gerçeğe Hû Diyelim

Prof. Dr. Kenan Erzurumlu - Ufuk Ötesi Yayınları  

Prof. Dr. Kenan Erzurumlu’nun Alevîlik ve Bektaşîliğe farklı bir bakış açısıyla yaklaştığı kitabı, Ufuk Ötesi yayınlarından çıktı. Bin yıldır tartışılan Alevîliği ve Bektaşiliği her yönüyle inceleyen kitap ciddi bir araştırma ürünü... Alevîlik ve Bektaşilik üzerine öğrenmek istediğiniz her şeyi bu ilmi araştırmada bulabilirsiniz. Şartlanmış kalıplardan çıkarak araştırmalarını bizzat, alan araştırmalarıyla da destekleyen yazar, bu konuda çok önemli konulara da dikkat çekmiş. Üç bölüm halinde yazılmış olan kitabın ilk bölümünde, tarihçe ve Alevilikle ilgili örf adet ve törenler işlenilmiş, ikinci bölümde, Alevi ve Bektaşiliği etkileyen inançlar ele alınmış, son bölümde ise çeşitli kaynak kişilerle yapılmış röportajlar yer almış. Alevîlik ve Bektaşîlik üzerine araştırma yapan, bu konuyu merak eden herkesin mutlaka okuması gereken bir eser... Ufuk Ötesi Yayınları: 0212 511 88 28-520 71 35 ufuk@ufukotesi.com


MUTLULUĞUN YOL HARİTASI

Veysel Dinler - Gerekli Kitap Yayın  

Toplumsal kültürün yaşanabilirlik dünyasının düzleminde okuyucuyu uzunca ancak, keyifli bir yolculuğa çıkaran kitap, öteden beri süre giden ve iyiden iyiye özlemini çektiğimiz, ilk çıkış noktasını ortak ahlak anlayışından alan davranışlarımızın ve bununla at başı giden mutluluk duygumuzun, yapıcı davranış biçiminin izlerini sürmek eyleminde yalın ama anlamlı bir kılavuzluk yapıyor. Yazar, ne zamandır terk ettiğimiz ve yitirdikten sonra da yeniden arayışına çıktığımız, bir çocuk saflığındaki su katılmamış değerlerin yaşamımızın gündelik akışındaki dolaşımına sokulması için okuyucuya bir yol haritası çiziyor. Küçük ama oylumlu, ancak olağanın biraz üstünde, yalın anlayış biçimlerini, insan yanımızın en derinliklerindeki algılarımıza sunuyor düşüncelerini. Kitap, değerlerimizi, doğru davranış biçimlerini, mutluluk ve huzur arayışlarımızı, hiçbir alaycı ya da bıyık altı gülüşlere başvurmaksızın açıktan açığa son derece duru bir Türkçeyle ortaya koyuyor. Bazı eskiler vardır ki onlar oldum olası hep özlemli kalırlar. Veysel Dinler, bu konuda bir aydın kişi olarak üzerine düşeni yapmış görünüyor. Değerleri yüksek sesle dile getirmeli, getirmekle kalmamalı, onları ısrarla yaşamanın ve yaşatmanın gereğini sezinletmeli. Mutluluğun Yol Haritası'nda da Veysel Dinler bunu yapıyor, zaten alt alta sıraladığı yüzlerce savıyla. Mutluluğun Yol Haritası, okuyucuyu mutluluk arayışının "kalkışmalı" yolculuğuna çıkarıyor. Bu arayışta içtenlikli ve eylemli olanlara kılavuzluk yapabilmeyi vaat ediyor. Ortak toplumsal değerlerimizin yanında, yapmak gerekenlerle yapmamak gerekenler arka arkaya diziliyor sayfalar boyunca. Küçük davranış değişikliklerinin ne denli yararlı sonuçlar doğurabileceği birer birer ortaya konuluyor. Kişisel yaşamımızın yönetiminin nasıl da kendi ellerimizde bulunduğunun onlarca yolu gözler önüne seriliyor. Gönül rahatlığıyla okura önerile¬bilecek, salık verilebilecek bir kitap Mutluluğun Yol Haritası. Gerekli Kitap Yayın Dağıtım Yavuzselim Mah. 4/12 Sk. No: 12 A Girişi D:8 Bağcılar İstanbul Tel: 0212 550 61 99


TÜRKÇENİN GİZEMİ

Fuat Bozkurt - Kavim Yayıncılık 

Fuat Bozkurt'un Türkçenin Gizemi kitabında Türkçe, dilbilgisel ve işleyiş düzeni açısından yalın ve yaşayan örneklerle birlikte sunuluyor. Türkçe eklerin işlevleri bir yığın işlek örneklerle açıklanıyor. Kişi sözcükleri kullanım açısından Batı dillerinden ayrılır. Türkçede anlamın, kişi sözcüklerine gerek kalmaksızın, kişi ekleriyle nasıl yaşam bulduğu tek tek ortaya konuyor. Türkçenin Gizemi'nde dilbilgisi yaklaşımı, sözcüklerin daha çok anlamını değil, kullanım ve işlevsel ilkelerini temel alıyor. Türkçe ses dizgesinin görkemli yapısı, en çok iki ünsüz arasına bir (u-ü, ı-i) biçiminde dar ünlü gelmesiyle kendisini ortaya koyuyor. Türkçe ses uyumunun bu denli görkemli görüntüsü ses dizgesinde biçimleniyor. Hatayi bir dizede "baştır gövdeyi götüren" der. Bunu Türkçeye uyarlarsak, "Türkçede ektir sözcüğü yöneten" dememiz gerekiyor Fuat Bozkurt'a göre. İyelik eki, varlığın, kavramın kiminle ilgili olduğunu belirttiği için çok kez, -hele birinci ve ikinci kişilerde- tamlayan konumundaki kişi sözcüklerini söylemeye gerek duymuyoruz artık. Türkçe. Kuralları öğrenmek mi önemli, kullanmak mı? Asıl amaç, dili güzel ve verimli kullanmak, dilbilgisi bir araç, anlatımdır amaçlanmış olan. Ne var ki, araç olmadan amaca ulaşılmıyor. Anlatıyor Fuat Bozkurt, anlatabildiğince, kalemi döndüğünce, dili yettiğince Türkçenin Gizemi'nde. Kavim Yayıncılık Hobyar Mah. Ankara Cad. No: 45/16 Cağaloğlu Eminönü İstanbul Tel: 0212 527 45 50


Yol ayrımındaki ülke

Mustafa E. Erkal - Derin Yayınları 

Dünyanın çivisi yerinden çıkmış, taşlar yerinden oynamıştır. Bu küresel karmaşa ortamında haritalar bile değiştirilmeye çalışılmaktadır. Dünyaya yeni bir düzen verilmeye uğraşıldığı bu ortamda; iki kutuplu dengenin sürdüğü soğuk harp dönemlerindeki kadar rahat ve şanslı değiliz. Hiçbir ciddi devletin tartışmadığı ve tartıştırmadığı konular Türkiye’ye tartıştırılmaktadır. Türkiye’yi Türkiye yapan değerler açık arttırmaya çıkarılmaktadır. Cumhuriyet kurulduğundan beri bu ölçüde önemli ve değişik sorunlarla, tuzaklarla karşılaşmadık. Hayali bir AB üyeliği süreci fırsat bilinerek Türkiye üzerinde oynanıyor ve ülke kuşatılıyor. Demokratikleşme ve insan hakları örtüsü altına birçok şey gizlenebiliyor. Güçlenen sanayimiz çökertilmeye, tarımımız perişan edilmeye gayret ediliyor. Dış politika, dış borç ve cari açığın ipoteği altına giriyor. Sözde ırkçılığa karşıymış gibi görünen bazı çevreler Türkiye’de Türk’e karşı ırkçılık yapıyor. Bu gerçekler paranoya mı? Mustafa E. Erkal’ın Türkiye üzerine oynanan oyunlar ve uygulanan yanlış politikalar üzerine akıcı bir dille kaleme aldığı Yol Ayrımındaki Ülke adlı bu kitabı Derin Yayınları’ndan çıktı.


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002