Kasım 2008

Ö T E S İ

 

25.07.2024 KİTAP : Ağustos - 2007

Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar

- - Selenge 

Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar kitabı Doç. Dr. Abdulvahap Kara, tarafından Türkçeye çevrildi. Selenge Yayınları arasından çıkan eser, bugüne kadar Türkiye’de Kazakistan üzerine yayınlanmış en kapsamlı kitap özelliğini taşımaktadır. Kitabın diğer bir özelliği Kazak tarihçilerinin kaleminden çıkmış olmasıdır. Bilindiği gibi Türkiye’de Orta Asya üzerine yayınlanmış kitaplar genellikle Batılı yazarlardan yapılan tercümelerdir. Bu kitapla, ilk defa Kazak tarihçilerinin Kazak tarihi ve Orta Asya üzerine inceleme ve yorumları Türkiye Türkçesine kazandırılmış olmaktadır. Kazakistan İlimler Akademisi, Sokan Velihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü, Alkey Margulan Arkeoloji Enstitüsü tarafından birlikte Rusça ve Kazakça olarak hazırladıkları kitabın her bir bölümünü Kazakistan’da sahasında uzman isimler kaleme almışlardır. Bu sebeple, kitapta Kazak tarihçilerinin bu alanda belli bir seviyeye ulaştığı açıkça görülmektedir. Ayrıca kitap isminde görüldüğü gibi, sadece Kazak tarihi değildir. Çünkü Kazakların tarih sahnesine çıkışları 1456’dır. Bundan önceki dönemler, Genel Türk Tarihi alanına girmektedir. Özellikle kitap Orta Asya arkeolojisi ve İpek Yolu şehirleri ve kültürü hakkında çok değerli bilgilere sahiptir. Kitap bu haliyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Kitabin önsözünde su ifadeler yer almaktadır: "Eser, Kazakistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonraki dönemde okuyucuların istifadesine sunulan ilk tarih inceleme eseridir. Uzman akademisyenlerden oluşan yazarlar grubu Kazakistan tarihinde yer almış, fakat gizlenmiş gerçekleri yeni bakış acısıyla ortaya koymaya, tarihi şuur vermeye, Kazak halkının sömürgeci düzene karşı mücadelesini göstermeye, milli bağımsızlık yolunda mücadele eden kahramanların ve totaliter rejimin yok ettiği Kazak kültür ve biliminin önde gelen mensuplarının isimlerini tekrar canlandırmaya gayret etmişlerdir." Kitap dört bölümden oluşmaktadır: Eskiçağda Kazakistan, Ortaçağda Kazakistan, Çarlık Rusya’nın Hâkimiyeti Altında Kazakistan, Totaliter Sistemde Kazakistan Kitap eski devirleri de içine almaktadır. Bu durum özellikle Türk halklarının ortak tarihlerini oluşturan Sakalar, Hunlar, Kanglılar, Göktürkler ve hatta Karahanlılar gibi eski Türk devletlerini kapsaması esere ayrı bir özellik kazandırmaktadır. Böylece uzun yıllar Türk Dünyası’ndan kopuk olarak Sovyet tarih yazıcılığının etkisinde yetişen Kazak tarihçilerinin bu konulara bakış açılarını görmek mümkün olmaktadır.


Türkiye ve Savaş

Vlademir Jabotinsky - Gerekli Kitap 

“Canlı bir vücudu parçalamak konusunda ısrar etmek üzücü bir görevdir. Özellikle ölüme mahkûm olan bu insanı tanıyan bir yazar için üzücü bir durumdur. Eğer insanları iyi ya da kötü olmak üzere iki gruba ayırmak gerekirse, Türkler kesinlikle ilk gruba girer. Türkler genellikle dürüst, alçakgönüllü, konuksever ve cömert insanlardır. Her şeye karşın, eski askeri zaferleri de ortadadır. Türkler, yetenekli ve başarılı devlet adamları yetiştirmişlerdir. -kuşkusuz artık o dönemler mevcut değil- Onları bir kez tanıdıktan sonra onları sevmemek olası değildir. Eğer siyaset sempati üzerine kurulabilseydi, hiç kimse bu sevimli insanlar tarafından kurulmuş ve sürekliliği sağlanmış olan bir imparatorluğu yıkmak düşüncesine katlanamazdı. Ne yazık ki siyaset başka etkenleri temel almıştır.” Wladimir Jabotinsky 1917’de kaleme aldığı Türkiye ve Savaş adlı bu kitabında I. Dünya Savaşı’nın asıl gerekçelerinden, Filistin’de kurulan Yahudi devletinin temellerinin Gelibolu savaşında atıldığına, Türklerin bu topraklarda azınlık durumunda olduğu iddiasına kadar birçok konuya temas ediyor. Zehra Tapunç tarafından Türkçeye çevrilen Türkiye ve Savaş Gerekli Kitap yayınlarından çıktı. Gerekli Kitap gereklikitap@gmail.com 0212 550 61 99


Aşina Çehreler

Mehmet Nuri Yardım - Nesil Yayınları 

Mehmet Nuri Yardım’ın yeni yayımlanan Aşina Çehreler kitabında, kültür sanat dünyamızın, ilim ve edebiyat âlemimizin tanıdık veya unutulmuş 70 yüzünün önündeki perde aralanıyor: Yardım bu kitabında, Nasreddin Hoca’dan Dilâver Cebeci’ye, asırlar ötesinden günümüze kalemiyle, sanatıyla, birikimiyle iz bırakmışları anlatıyor. Cenap Şahabettin’den Ziya Osman’a, Attilâ İlhan’dan, Mehmet Turan Yarar’a, Yavuz Bülent Bâkiler’den Hilmi Yavuz’a yüksek şiir burçlarına dikkat çekiyor. Abdülhak Şinasi Hisar, Safiye Erol, Nihad Sâmi Banarlı, Mehmet Kaplan, Tarık Buğra, Muzaffer Buyrukçu, Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Cengiz Dağcı’ya dâir derkenarlar… Edebiyatımızın emektarları: Ömer Faruk Akün, Orhan Okay… Türkçenin sevdalıları: İlhan Ayverdi, Muharrem Ergin, Nazik Erik, Kemal Eraslan, Kâzım Yedekçioğlu… Vefa borcunun ödenmeye çalışıldığı hatırşinas, kadirşinas yazılar… Sanatımızı gönülleriyle süsleyen, dünyayı parmak uçlarıyla nakışlayan, Ekrem Hakkı Ayverdi, Süheyl Ünver, Kemal Batanay, Semavi Eyice, Ali Alparslan, Vehip Sinan… Mûsikimizin sihirli nağmelerini geçmişten günümüze taşıyan sanatkârlar: Selahattin İçli, Cinuçen Tanrıkorur, Rüştü Eriç, Niyazi Sayın, Nevzat Atlığ, Alaaddin Yavaşça, Cahit Öney… Ömer Seyfeddin, Nurettin Topçu, Şefik Can, Özkan Yalçın, Sabahaddin Zaim, Ömer Öztürkmen, Ziya Nur Aksun, Ergun Göze, Hekimoğlu İsmail, Ahmed Yüksel Özemre, Altan Deliorman, Mustafa Necati Bursalı ve Mustafa Yazgan… Aşina Çehreler iki bölümden oluşuyor: “Dünden Bugüne Simalar”da hayatta olmayan ama eserleriyle ve hizmetleriyle gönüllerde taht kuranlar anlatılıyor. İkinci kısımda “Bugünden Tanıdık Yüzler” var. 70 portre ve biyografi yazısı… Bazen hâtıra, bazen anekdot, bazen de bilgi… Ama deneme tadında metinler… Yitik değerlerimizin peşindeki meraklı bir yazarın satır aralarında bulduğumuz, keşfedip de sevindiğimiz hazineler… Aşina Çehreler’de, gündemde tutulanlara değil, kenardaki cevherlere dikkat çekiliyor. Önemli sayılanlar değil, değerli olanlar, özellikle de unutulmuşlar öne çıkarılıyor, hatırlatılıyor. Zevkle, merak, dikkat ve ibretle okunacak bir kitap… Nesil Yayınları, Sanayi Caddesi, Bilge Sokak, No: 2 Yenibosna, 34196 Bahçelievler-İstanbul Tel. 0 212 5513225 Fax: 5512659 www.nesilyayinlari.com e-posta: nesil@nesilyayinlari.com


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002